SMART

Zelený inovatívny negarantovaný fond

Základné informácie

Fond je zameraný na zelené investície zlepšujúce planétu a na najnovšie inovácie v investovaní. Ide o aktívne spravovaný zmiešaný fond. Vo fonde investujeme do akcií, dlhopisov, drahých kovov, realitných investícií, ale napr. aj do blockchain technológie, umelej inteligencie alebo zdieľanej ekonomiky. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa v tomto fonde pohybuje v rozmedzí 40 % – 70 %.

Dlhodobý výnos a riziko tohto fondu sú vyššie ako v dlhopisovom garantovanom fonde, no stále nižšie ako v akciovom a indexovom fonde. Zelený inovatívny negarantovaný fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať vyššie riziko v akciovom a indexovom fonde a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania v dlhopisovom fonde.

Pri aktívnej správe sú využívané systematické investičné stratégie, čím sa minimalizuje riziko ľudského pochybenia. Vo fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

Čistá hodnota majetku vo fonde
81 269 223,12 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,065767 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
22.03.2005
Depozitár dôchodkového fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Nie
Výnos vs. riziko
Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
vyvážená miera rizika: potenciál rastu zabezpečený akciovou a komoditnou zložkou, stabilizačný efekt zabezpečený dlhopismi a peňažnými investíciami
Ukazovateľ rizík a výnosov
3
Riadenie fondu
Aktívne
Ku dňu
12.07.2024

Výkonnosť fondu k 12.07.2024

13,41 %
od začiatku roka
2,57 %
za jeden mesiac
20,17 %
za jeden rok
26,69 %
za päť rokov
98,13 %
od založenia fondu

Údaje platné k dátumu: 12.07.2024

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 2,78 % p.a., za jeden mesiac je 2,20 % p.a., za jeden rok je 5,89 % p.a., za päť rokov je 6,26 % p.a. a od vzniku DF 22.3.2005 je 3,15 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.06.2024

Termínované vklady a hotovosť
1,00 %
Finančné a korporátne dlhopisy
0,90 %
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
11,60 %
Dlhopisové podielové fondy
0,00 %
Realitné investície
1,50 %
Komoditné investície
3,90 %
Iné aktíva
0,00 %
Akciové investície
81,20 %

Súbory na stiahnutie