SMART

Zelený inovatívny negarantovaný fond

Základné informácie

Fond je zameraný na zelené investície zlepšujúce planétu a na najnovšie inovácie v investovaní. Ide o aktívne spravovaný zmiešaný fond. Vo fonde investujeme do akcií, dlhopisov, drahých kovov, realitných investícií, ale napr. aj do blockchain technológie, umelej inteligencie alebo zdieľanej ekonomiky. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa v tomto fonde pohybuje v rozmedzí 40 % – 70 %.

Dlhodobý výnos a riziko tohto fondu sú vyššie ako v dlhopisovom garantovanom fonde, no stále nižšie ako v akciovom a indexovom fonde. Zelený inovatívny negarantovaný fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať vyššie riziko v akciovom a indexovom fonde a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania v dlhopisovom fonde.

Pri aktívnej správe sú využívané systematické investičné stratégie, čím sa minimalizuje riziko ľudského pochybenia. Vo fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

Čistá hodnota majetku vo fonde
66 457 501,31 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,054904 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
22.03.2005
Depozitár dôchodkového fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Nie
Výnos vs. riziko
Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
vyvážená miera rizika: potenciál rastu zabezpečený akciovou a komoditnou zložkou, stabilizačný efekt zabezpečený dlhopismi a peňažnými investíciami
Ukazovateľ rizík a výnosov
3
Riadenie fondu
Aktívne
Ku dňu
20.09.2023

Výkonnosť fondu k 20.09.2023

6,97 %
od začiatku roka
1,67 %
za jeden mesiac
6,25 %
za jeden rok
10,51 %
za päť rokov
65,4 %
od založenia fondu

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 31.08.2023

Termínované vklady a hotovosť
3,70 %
Finančné a korporátne dlhopisy
9,60 %
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
24,70 %
Dlhopisové podielové fondy
4,50 %
Realitné investície
1,80 %
Komoditné investície
4,70 %
Iné aktíva
0,10 %
Akciové investície
50,90 %
Štatút fondu
Informačný prospekt (platný do 31. 12. 2020)
Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde
Zobraziť viac