PROFIT

Akciový negarantovaný fond

Základné informácie

Je vhodný predovšetkým pre mladších sporiteľov a sporiteľov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investovaním do akcií. Je druhým najdynamickejším fondom VÚB Generali DSS. Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto fonde sú druhé najvyššie, hneď po indexovom negarantovanom fonde. Pre konzervatívnejších sporiteľov je možné ho kombinovať s dlhopisovým garantovaným fondom.

Ide o aktívne spravovaný zmiešaný fond, ktorý investuje do akcií, dlhopisov, ale aj do drahých kovov a realitných investícií. Hoci ide o zmiešaný fond, hlavným nositeľom rizika aj výnosu vo fonde sú akcie, preto nesie názov akciový fond. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje v rozmedzí 80 % – 100 %.

Pri aktívnej správe sú využívané systematické investičné stratégie, čím sa minimalizuje riziko ľudského pochybenia. Vo fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

Čistá hodnota majetku vo fonde
168 487 299,69 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,064025 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
22.03.2005
Depozitár dôchodkového fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Nie
Výnos vs. riziko
Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
vysoký potenciál zhodnotenia, ale pri zvýšenom investičnom riziku
Ukazovateľ rizík a výnosov
4
Riadenie fondu
Aktívne
Ku dňu
03.10.2023

Výkonnosť fondu k 03.10.2023

7,52 %
od začiatku roka
-3,28 %
za jeden mesiac
8,69 %
za jeden rok
22,63 %
za päť rokov
92,88 %
od založenia fondu

Údaje platné k dátumu: 2.10.2023

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 12,56 % p.a., za jeden mesiac je 8,90 % p.a., za jeden rok je 13,37 % p.a., za päť rokov je 5,93 % p.a. a od vzniku DF 22.3.2005 je 3,14% p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 31.08.2023

Termínované vklady a hotovosť
4,00 %
Finančné a korporátne dlhopisy
0,30 %
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
7,80 %
Dlhopisové fondy
0,50 %
Iné aktíva
0,10 %
Realitné investície
1,20 %
Komoditné investície
3,30 %
Akciové investície
82,90 %

Súbory na stiahnutie