Ako zmeniť osobné údaje

Ako požiadať o zmenu údajov a aké sú povinné náležitosti

Trvalá adresa
Korešpondenčná adresa
Priezvisko
Titul
Oprávnená osoba
Dôchodkový fond, Pomer majetku, Pomer príspevkov
E-mail, Telefónne číslo
Zmena spôsobu zasielania výpisu