html> VÚB Generali d.s.s., a.s. - iDotazník investičný
Zamýšľate sa, ktorý z Fondov môže byť pre Vás najvhodnejší?
Uvažujete nad zmenou svojho aktuálneho dôchodkového fondu?
Vyplňte náš krátky investičný dotazník, ktorý Vám pomôže pri vašom rozhodovaní.
Dotazník má len 4 otázky a jeho vyplnenie Vám zaberie približne dve minúty.
Pokračujte určením Vášho pohlavia, kliknutím na postavičku.