KLASIK

Dlhopisový garantovaný fond

Základné informácie

Je vhodný najmä pre opatrných a konzervatívnych sporiteľov, ktorí hľadajú istotu a bezpečnosť s garanciami pre svoje úspory, a sú preto ochotní akceptovať dlhodobo nižší očakávaný výnos.

KLASIK, dlhopisový garantovaný fond, je najkonzervatívnejší z dôchodkových fondov VÚB Generali DSS. Dlhodobé očakávané riziko v tomto fonde je najnižšie, no rovnako je najnižší aj dlhodobý očakávaný výnos. Je možné ho kombinovať so sporením v negarantovaných fondoch a zvýšiť tak očakávaný výnos. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície.

Čistá hodnota majetku vo fonde
1 194 429 787,21 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,044673 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
22.03.2005
Depozitár dôchodkového fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Áno
V rámci výplaty dôchodku bude každému sporiteľovi individuálne vyplatená minimálne suma všetkých jeho príspevkov, ktoré si za život zaslal do dlhopisového garantovaného fondu.
Výnos vs. riziko
Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos
Ukazovateľ rizík a výnosov
2
Riadenie fondu
Aktívne
Ku dňu
20.09.2023

Výkonnosť fondu k 20.09.2023

2,87 %
od začiatku roka
0,23 %
za jeden mesiac
3,88 %
za jeden rok
-2,7 %
za päť rokov
34,58 %
od založenia fondu

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 31.08.2023

Termínované vklady a hotovosť
13,80 %
Finančné dlhopisy
18,90 %
Korporátne dlhopisy
20,70 %
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
43,50 %
Dlhopisové fondy
3,10 %
Iné aktíva
0,10 %
Štatút fondu
Informačný prospekt (platný do 31. 12. 2020)
Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde