KLASIK

Dlhopisový garantovaný fond

Základné informácie

Je vhodný najmä pre opatrných a konzervatívnych sporiteľov, ktorí hľadajú istotu a bezpečnosť s garanciami pre svoje úspory, a sú preto ochotní akceptovať dlhodobo nižší očakávaný výnos.

KLASIK, dlhopisový garantovaný fond, je najkonzervatívnejší z dôchodkových fondov VÚB Generali DSS. Dlhodobé očakávané riziko v tomto fonde je najnižšie, no rovnako je najnižší aj dlhodobý očakávaný výnos. Je možné ho kombinovať so sporením v negarantovaných fondoch a zvýšiť tak očakávaný výnos. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície.

Čistá hodnota majetku vo fonde
1 079 150 170,37 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,046253 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
22.03.2005
Depozitár dôchodkového fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Áno
V rámci výplaty dôchodku bude každému sporiteľovi individuálne vyplatená minimálne suma všetkých jeho príspevkov, ktoré si za život zaslal do dlhopisového garantovaného fondu.
Výnos vs. riziko
Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos
Ukazovateľ rizík a výnosov
2
Riadenie fondu
Aktívne
Ku dňu
14.06.2024

Výkonnosť fondu k 14.06.2024

1,2 %
od začiatku roka
0,3 %
za jeden mesiac
4,4 %
za jeden rok
0,61 %
za päť rokov
39,34 %
od založenia fondu

Údaje platné k dátumu: 14.06.2024

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 2,92 % p.a., za jeden mesiac je 2,10 % p.a., za jeden rok je 6,70 % p.a., za päť rokov je 6,27 % p.a. a od vzniku DF 22.3.2005 je 3,16 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 31.05.2024

Termínované vklady a hotovosť
7,30 %
Finančné dlhopisy
18,40 %
Korporátne dlhopisy
21,70 %
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
50,00 %
Dlhopisové fondy
2,40 %
Iné aktíva
0,10 %

Súbory na stiahnutie