Najčastejšie otázky a odpovede

Som v zlej finančnej situácii. Môžem si vybrať finančné prostriedky z osobného dôchodkového účtu?

Nakoľko ide o časť povinných odvodov, určených na Vaše dôchodkové zabezpečenie, výber finančných prostriedkov nie je možný pred poberaním starobného dôchodku z 2. piliera. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení takýto výber nepovoľuje.

Potrebujem prihlasovacie údaje na portál. Aký je postup? Je vydanie prihlasovacích údajov spoplatňované?

Potrebujem vykonať zmenu v mojich osobných údajoch. Musím ísť osobne na pobočku?

Ako často môžem meniť investičnú stratégiu – dôchodkový fond? Je táto zmena spoplatnená?

Ako môžem vstúpiť do 2. piliera?

Chcem prestúpiť do VÚB Generali, d.s.s., a.s. Čo je potrebné urobiť?

Ako mám reklamovať nepripísané príspevky?

Ako si mám posielať dobrovoľné príspevky do 2. piliera?

Kedy môže sporiteľ požiadať o výplatu zo starobného dôchodkového sporenia?

Ako požiadať o starobný dôchodok z 2. piliera?

Ako požiadať o dôchodok v DSS?

Čo sa deje so žiadosťou po jej podaní?

Ak uplynie lehota 30 dní od vydania ponukového listu a sporiteľ si nevyberie žiadnu ponuku?

Kto vypláca dôchodky z 2. piliera?

Ak dovŕšim dôchodkový vek, môžem si vybrať celú časť úspor aj jednorazovo?

Aké základné formy dôchodkov sa vyplácajú z 2. piliera a ich stručná charakteristika

Kto posudzuje podmienky nároku na dočasný dôchodok alebo na programový výber pri vysokej nasporenej sume?

Výplata výnosov z investovania – kto môže požiadať?

Musím prijať ponuku životných poisťovní, ak mi už raz bol vystavený ponukový list?

Musím požiadať o výplatu dôchodku z 2. piliera?

Čo v prípade, ak nastane úmrtie pri poberaní doživotného dôchodku?

Čo ak mám na účte takú malú sumu, že mi nebude ponúknutý doživotný dôchodok?

Kedy si môže sporiteľ požiadať o výplatu dobrovoľných príspevkov?

Sporiteľ poberá invalidný dôchodok, má nárok na invalidný dôchodok z 2. piliera?

Má účasť v 2. pilieri vplyv na výšku invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne?

Ako sa mám rozhodnúť, či zotrvať v 2. pilieri, keď mi neviete vyrátať, aký dôchodok budem dostávať?

Výhody 2. piliera spočívajú aj v inom ako len vo výške dôchodku?