Profil

Profil
VÚB GENERALI

Obchodné meno
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Právna forma
akciová spoločnosť
Sídlo
Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava
Obchodný register
Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3435/B
Identifikačné číslo
35 903 058
Dátum založenia
2. 6. 2004
Základné imanie
10 090 976,00 EUR

Kontaktné informácie

Radi vám zodpovieme na všetky vaše otázky v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 16.00 h na infolinke 0850 111 110.

Prípadne nás navštívte v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo obchodnom mieste Generali Poisťovne.

Kontakt pre médiá

Naša korešpondenčná adresa

 

VÚB Generali
dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 

Mlynské nivy 1
P.O.BOX 66
820 04 Bratislava 24

Infolinka:

Dozorná rada

ING. ROMAN JURÁŠ
Predseda dozornej rady
ING. JOZEF KAUSICH
Podpredseda dozornej rady
ALEXANDER RESCH
Člen dozornej rady
ING. ELENA KOHÚTIKOVÁ, PHD.
Člen dozornej rady
ING. JURAJ JURČÍK, MBA
Člen dozornej rady

Predstavenstvo

RNDR. VLADIMÍR MLYNEK, CFA
Predseda predstavenstva
MGR. GABRIEL MOLNÁR
Podpredseda predstavenstva
ING. VLADIMÍR ŠMIDT
Člen predstavenstva

Akcionári DSS

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.

So sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

S 55,26% podielom na základnom imaní VÚB Generali d.s.s., a.s.
S 55,26% podielom na hlasovacích právach vo VÚB Generali d.s.s., a.s.

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.

So sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1

S 44,74% podielom na základnom imaní VÚB Generali d.s.s., a.s.
S 44,74% podielom na hlasovacích právach vo VÚB Generali d.s.s., a.s.

Zakladateľmi VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. sú Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava a Generali Poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 67 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti: Tomatoes.sk, s. r. o. so sídlom: Lichardova 8510/48, Žilina 010 01, IČO: 45 349 002.

Naše dôchodkové fondy

KLASIK

Dlhopisový
garantovaný fond
Dlhopisový garantovaný fond, je najkonzervatívnejší z dôchodkových fondov.

SMART

Zelený inovatívny negarantovaný fond
Fond je zameraný na zelené investície zlepšujúce planétu a na najnovšie inovácie v investovaní.

PROFIT

Akciový negarantovaný fond
Je vhodný predovšetkým pre mladších sporiteľov a sporiteľov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššom riziku.

INDEX

Indexový negarantovaný fond
Je vhodný predovšetkým pre sporiteľov hľadajúcich najvyšší očakávaný výnos pri najvyššom riziku.

Kontaktný formulár

Ak potrebujete poradiť ohľadom Vašej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, vyplňte nasledovný formulár. Budeme vás spätne kontaktovať.