Vstup do 2. piliera

Vstup do 2. piliera

V súčasnej dobe môže prvú zmluvu o sds (2. pilier) uzavrieť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu zmluvy do 2. piliera nedovŕšila 40 rokov veku.

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu alebo po uplynutí jedného roka odo dňa uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Zmluvu môžete uzatvoriť online alebo na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo na obchodnom mieste Generali Poisťovne a tiež prostredníctvom širokej siete finančných sprostredkovateľov

Ako uzavrieť zmluvu

Online

Vyplňte si zmluvu o sds elektronicky v pohodlí domova.

Na pobočke
VÚB banky

Na obchodnom
mieste Generali Poisťovne

V širokej sieti finančných sprostredkovateľov