Porovnanie fondov s konkurenciou

Stav k: 15.02.2024

Najlepšie hodnotenie
Najslabšie hodnotenie

Dlhopisové garantované fondy

VÚB GENERALI
ALLIANZ
UNIQA
NN
KOOPERATIVA
hodnota DJ v EUR
15.2.2024
0,045790
0,041823
0,040426
0,042657
0,046608
výkonnosť posl. 12M p.a.
15.2.2023
4,31 %
2,19 %
-2,25 %
4,26 %
2,96 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
1,72 %
1,23 %
1,05 %
1,33 %
1,81 %
výkonnosť od dátumu
29.12.2023
0,19 %
-0,11 %
-0,28 %
0,40 %
-1,71 %

Zmiešané negarantované fondy

VÚB GENERALI
NN
hodnota DJ v EUR
15.2.2024
0,060286
0,054204
výkonnosť posl. 12M p.a.
15.2.2023
12,71 %
11,03 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
3,21 %
2,63 %
výkonnosť od dátumu
29.12.2023
3,96 %
2,04 %

Akciové negarantované fondy

VÚB GENERALI
UNIQA
NN
NN ESG
hodnota DJ v EUR
15.2.2024
0,072137
0,058257
0,062785
0,073122
výkonnosť posl. 12M p.a.
15.2.2023
14,07 %
9,59 %
13,47 %
15,05 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
4,19 %
3,02 %
3,43 %
6,88 %
výkonnosť od dátumu
29.12.2023
4,56 %
3,03 %
3,43 %
5,96 %

Indexové negarantované fondy

VÚB GENERALI
ALLIANZ
UNIQA
NN Global
KOOPERATIVA
hodnota DJ v EUR
15.2.2024
0,103462
0,085520
0,105997
0,103064
0,084198
výkonnosť posl. 12M p.a.
15.2.2023
17,37 %
17,16 %
16,32 %
17,23 %
12,56 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
4.4.2012
10,05 %
5,13 %
10,27 %
10,01 %
8,15 %
výkonnosť od dátumu
29.12.2023
6,09 %
5,97 %
5,95 %
6,20 %
5,21 %

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 3,90 % p.a., za jeden rok je 9,72 % p.a., od vzniku DF 22.3.2005 (Klasik, Smart, Profit) je 3,17 % p.a., od vzniku DF 4.4.2012 (Index) je 3,25 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.