Porovnanie fondov s konkurenciou

Stav k: 18.04.2024

Najlepšie hodnotenie
Najslabšie hodnotenie

Dlhopisové garantované fondy

VÚB GENERALI
ALLIANZ
UNIQA
NN
KOOPERATIVA
hodnota DJ v EUR
18.4.2024
0,046000
0,041938
0,040400
0,042845
0,046279
výkonnosť posl. 12M p.a.
18.4.2023
4,47 %
2,32 %
-2,47 %
4,26 %
1,65 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
1,72 %
1,23 %
1,03 %
1,35 %
1,76 %
výkonnosť od dátumu
29.12.2023
0,65 %
0,16 %
-0,35 %
0,84 %
-2,40 %

Zmiešané negarantované fondy

VÚB GENERALI
NN
hodnota DJ v EUR
18.4.2024
0,061051
0,055443
výkonnosť posl. 12M p.a.
18.4.2023
14,24 %
13,23 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
3,24 %
2,72 %
výkonnosť od dátumu
29.12.2023
5,28 %
4,38 %

Akciové negarantované fondy

VÚB GENERALI
UNIQA
NN
NN ESG
hodnota DJ v EUR
18.4.2024
0,073127
0,058768
0,064456
0,072892
výkonnosť posl. 12M p.a.
18.4.2023
16,04 %
11,16 %
16,60 %
15,97 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
4,22 %
3,04 %
3,54 %
6,75 %
výkonnosť od dátumu
29.12.2023
5,99 %
3,94 %
6,19 %
5,63 %

Indexové negarantované fondy

VÚB GENERALI
ALLIANZ
UNIQA
NN Global
KOOPERATIVA
hodnota DJ v EUR
18.4.2024
0,105271
0,086963
0,107771
0,104638
0,084935
výkonnosť posl. 12M p.a.
18.4.2023
21,06 %
20,06 %
19,95 %
20,62 %
16,68 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
4.4.2012
10,05 %
5,18 %
10,27 %
10,00 %
8,11 %
výkonnosť od dátumu
29.12.2023
7,95 %
7,76 %
7,72 %
7,82 %
6,13 %

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 3,20 % p.a., za jeden rok je 7,68 % p.a., od vzniku DF 22.3.2005 (Klasik, Smart, Profit) je 3,17 % p.a., od vzniku DF 4.4.2012 (Index) je 3,24 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.