Porovnanie fondov s konkurenciou

Najlepšie hodnotenie
Najslabšie hodnotenie

Dlhopisové garantované fondy

VÚB GENERALI
ALLIANZ
UNIQA
NN
365.LIFE
hodnota DJ v EUR
13.9.2023
0,044636
0,041216
0,040986
0,041630
0,045585
výkonnosť posl. 12M p.a.
13.9.2022
3,42 %
0,36 %
-1,00 %
2,08 %
0,87 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
1,61 %
1,18 %
1,15 %
1,23 %
1,73 %
výkonnosť od dátumu
30.12.2022
2,79 %
1,09 %
-0,70 %
2,58 %
1,66 %

Zmiešané negarantované fondy

VÚB GENERALI
NN
hodnota DJ v EUR
13.9.2023
0,054881
0,050432
výkonnosť posl. 12M p.a.
13.9.2022
4,27 %
4,80 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
2,76 %
2,29 %
výkonnosť od dátumu
30.12.2022
6,92 %
6,76 %

Akciové negarantované fondy

VÚB GENERALI
UNIQA
NN
NN ESG
hodnota DJ v EUR
13.9.2023
0,066061
0,054608
0,057467
0,066720
výkonnosť posl. 12M p.a.
13.9.2022
6,40 %
3,00 %
6,88 %
5,60 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
3,79 %
2,73 %
3,01 %
6,29 %
výkonnosť od dátumu
30.12.2022
10,93 %
6,70 %
9,25 %
12,13 %

Indexové negarantované fondy

VÚB GENERALI
ALLIANZ
UNIQA
NN Global
365.LIFE
hodnota DJ v EUR
13.9.2023
0,093365
0,077181
0,096066
0,092980
0,075465
výkonnosť posl. 12M p.a.
13.9.2022
6,06 %
7,04 %
5,32 %
5,99 %
3,76 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
4.4.2012
9,45 %
4,67 %
9,73 %
9,41 %
7,44 %
výkonnosť od dátumu
30.12.2022
14,49 %
13,72 %
13,58 %
14,21 %
10,75 %

Celková inflácia 2022: 12,8 %
Priemerná inflácia za obdobie 2005-2022: 2,76 %
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.