Porovnanie fondov s konkurenciou

Stav k: 06.12.2023

Najlepšie hodnotenie
Najslabšie hodnotenie

Dlhopisové garantované fondy

VÚB GENERALI
ALLIANZ
UNIQA
NN
KOOPERATIVA
hodnota DJ v EUR
6.12.2023
0,045405
0,041690
0,040587
0,042283
0,046735
výkonnosť posl. 12M p.a.
6.12.2022
4,51 %
1,65 %
-1,92 %
4,02 %
3,15 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
1,69 %
1,22 %
1,08 %
1,30 %
1,84 %
výkonnosť od dátumu
30.12.2022
4,56 %
2,26 %
-1,66 %
4,19 %
4,23 %

Zmiešané negarantované fondy

VÚB GENERALI
NN
hodnota DJ v EUR
6.12.2023
0,056740
0,052205
výkonnosť posl. 12M p.a.
6.12.2022
8,16 %
8,13 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
2,91 %
2,45 %
výkonnosť od dátumu
30.12.2022
10,54 %
10,51 %

Akciové negarantované fondy

VÚB GENERALI
UNIQA
NN
NN ESG
hodnota DJ v EUR
6.12.2023
0,067457
0,055721
0,059550
0,067568
výkonnosť posl. 12M p.a.
6.12.2022
10,11 %
6,44 %
10,42 %
9,57 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
22.3.2005
3,86 %
2,81 %
3,17 %
6,27 %
výkonnosť od dátumu
30.12.2022
13,28 %
8,87 %
13,21 %
13,55 %

Indexové negarantované fondy

VÚB GENERALI
ALLIANZ
UNIQA
NN Global
KOOPERATIVA
hodnota DJ v EUR
6.12.2023
0,095238
0,078796
0,097892
0,094818
0,077462
výkonnosť posl. 12M p.a.
6.12.2022
11,98 %
11,74 %
11,11 %
11,72 %
9,09 %
výkonnosť od vzniku DF p.a.
4.4.2012
9,44 %
4,73 %
9,70 %
9,40 %
7,53 %
výkonnosť od dátumu
30.12.2022
16,79 %
16,10 %
15,73 %
16,47 %
13,68 %

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 11,58 % p.a., za jeden rok je 11,93 % p.a., od vzniku DF 22.3.2005 (Klasik, Smart, Profit) je 3,14 % p.a., od vzniku DF 4.4.2012 (Index) je 3,21 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.