NASPORTE SI S NAMI
NA SLUŠNÝ DÔCHODOK

Uzavrieť zmluvu

Sporiť si budete na
vlastnom osobnom
dôchodkovom účte

Získate neustály prehľad o svojich dôchodkových úsporách

Nebudete platiť
nič navyše

Keďže na Váš dôchodkový účet sa presmeruje
časť Vašich povinných odvodov, ktoré
už teraz platíte do Sociálnej poisťovne

NESPOLIEHAJTE SA NA SOCIÁLNU POISŤOVŇU
A VYUŽITE DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY

Môžete sporiť v dvoch dôchodkových fondoch,
rozdelením úspor tak môžete investičnú stratégiu
viac prispôsobiť Vašim predstavám
a jeden fond je vždy garantovaný

Váš budúci dôchodok budete dostávať
z dvoch nezávislých zdrojov

To znamená zo Sociálnej poisťovne (1.pilier)
a z úspor nasporených na Vašom osobnom dôchodkovom účte (2.pilier)

 

Zmluva o SDS

Chcete byť v 2.pilieri ale nechce sa Vám nikam chodiť? Vyplňte si zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v pohodlí domova.

Pri jej vypĺňaní Vám radi poradíme na čísle 0850 111 110.

 
 

Prichádza mobilná aplikácia pre sporiteľov

Myslíme na budúcnosť a preto vám VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť prináša mobilnú aplikáciu pre sporiteľa, pomocou ktorej môžete pohodlne spravovať svoj osobný dôchodkový účet vo svojom smartfóne. Po inštalácii sa prihlásite do svojho účtu a aktivujete aplikáciu pomocou PIN kódu, ktorý vám v budúcnosti bude slúžiť na jednoduchšie prihlasovanie.

 

Čo je 2.pilier?

Každý dôchodkovo poistený občan platí na Slovensku povinné dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne.Reforma dôchodkového systému v roku 2005, nám všetkým ponúkla spravodlivejší princíp zásluhovosti.

Vznikom 2.piliera došlo k zásadnej zmene. Namiesto čistého ponechania dôchodkových odvodov v Sociálnej poisťovni, máme možnosť priamo ovplyvniť výšku nášho budúceho dôchodku.

 

Ako Vám pomôžeme?

Sme tu pre to, aby sme Vám správne a včas odpovedali na všetky Vaše otázky týkajúce sa starobného dôchodkového sporenia. Na kvalite našich služieb sa môžete podieľať aj Vy. Napíšte nám Vaše názory a podnety na zlepšenie vyplnením nášho dotazníka spokojnosti.

Radi Vám pomôžeme na čísle 0850 111 110. Ak Vám lepšie vyhovuje písomná komunikácia, napíšte nám e-mail na adresu info@vubgenerali.sk.

 

Kto môže vstúpiť do 2.piliera

V súčasnej dobe môže prvú zmluvu do 2.piliera uzavrieť osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ktorá ku dňu podpisu zmluvy do 2.piliera nedovŕšila 40 rokov veku.

 

Dôchodkové fondy

KLASIK

dlhopisový garantovaný d.f.
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,044277 EUR
Čistá hodnota majetku vo fonde 1 225 951 972,11 EUR
Ročný poplatok za správu dôchodkového fondu 0,45 %

SMART

zelený inovatívny negarantovaný d.f.
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,054040 EUR
Čistá hodnota majetku vo fonde 64 606 447,69 EUR
Ročný poplatok za správu dôchodkového fondu 0,45 %

PROFIT

akciový negarantovaný d.f.
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,064007 EUR
Čistá hodnota majetku vo fonde 165 819 019,74 EUR
Ročný poplatok za správu dôchodkového fondu 0,45 %

INDEX

indexový negarantovaný d.f.
Hodnota dôchodkovej jednotky 0,088829 EUR
Čistá hodnota majetku vo fonde 983 240 400,08 EUR
Ročný poplatok za správu dôchodkového fondu 0,45 %

Dátum poslednej aktualizácie webu 01.06.2023

Zistiť viac

 
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE

7. 11. 2019
Prebiehajúca telefonická kampaň

V týchto dňoch kontaktujeme našich sporiteľov, aby sme ich informovali o ...

Zistiť viac