Nasporte si s nami na slušný dôchodok

Máme kvalitnú poradenskú sieť, dlhodobo dosahujeme výborné výkonnosti vo všetkých fondoch a sme inovatívni a o krok vpred

Uzavrieť zmluvu online

Naše dôchodkové fondy

KLASIK

Dlhopisový
garantovaný fond
Dlhopisový garantovaný fond je najkonzervatívnejší z dôchodkových fondov. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície.

SMART

Zelený inovatívny negarantovaný fond
Fond je zameraný na zelené investície zlepšujúce planétu a na najnovšie inovácie v investovaní. Dlhodobý výnos a riziko tohto fondu sú vyššie ako v dlhopisovom garantovanom fonde.

PROFIT

Akciový
negarantovaný fond
Je vhodný predovšetkým pre mladších sporiteľov a sporiteľov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investovaním do akcií.

INDEX

Indexový
negarantovaný fond
Je vhodný predovšetkým pre sporiteľov hľadajúcich najvyšší očakávaný výnos pri najvyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investíciami do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty.

Portál pre sporiteľov

Elektronický osobný dôchodkový účet, kde naši sporitelia nájdu:

hodnotu svojich nasporených úspor a výšku zhodnotenia,
všetky pohyby na dôchodkovom účte, dátum a výšku pripísania príspevku,
možnosť požiadať o zmenu všetkých údajov.

O nás

Sme dôchodková správcovská spoločnosť a ponúkame starobné dôchodkové sporenie (2. pilier).

Spravujeme dôchodkové fondy, vedieme osobné dôchodkové účty, vyplácame starobné dôchodky formou programového výberu a ponúkame kvalitný poradenský servis. Sme tu s vami od vzniku 2. piliera.

383 740+
sporiteľov
19
rokov na trhu
3,15 mld.€
vo fondoch
+172%
zhodnotenie indexového fondu za ostatných 10 rokov
ESG fond
zodpovednosť a inovatívnosť
4
široký výber fondov
830,22 mil.€
celkové zhodnotenie od vzniku v peniazoch
20+ mil.€
vyplatených pozostalým osobám

Údaje platné k dátumu: 12.07.2024

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 2,78 % p.a., za jeden rok je 5,89 % p.a., od vzniku DF 22.3.2005 (Klasik, Smart, Profit) je 3,15 % p.a., od vzniku DF 4.4.2012 (Index) je 3,22 p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.

Mobilná aplikácia

Myslíme na budúcnosť, a preto vám VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť prináša mobilnú aplikáciu pre sporiteľa, pomocou ktorej môžete pohodlne spravovať svoj osobný dôchodkový účet vo svojom smartfóne.

Po inštalácii sa prihlásite do svojho účtu a aktivujete aplikáciu pomocou PIN kódu, ktorý vám v budúcnosti bude slúžiť na jednoduchšie prihlasovanie.

Novinky