Formulár na nahlasovanie porušení VÚB GENERALI D.S.S, A.S.