INDEX

Indexový negarantovaný fond

Základné informácie

Je vhodný predovšetkým pre mladých sporiteľov a sporiteľov hľadajúcich najvyšší očakávaný výnos pri najvyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investíciami do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty. Je najdynamickejším fondom VÚB Generali DSS. Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto fonde sú najvyššie. Konzervatívnejší sporitelia môžu fond kombinovať s dlhopisovým garantovaným fondom.

Ide o pasívne spravovaný akciový fond, ktorého úlohou je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj referenčného akciového indexu MSCI World v mene Eur. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje v rozmedzí 99 % – 100 %.

Vo fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

Čistá hodnota majetku vo fonde
1 732 010 166,98 EUR
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
0,111235 EUR
Dátum vytvorenia dôchodkového fondu
02.04.2012
Depozitár dôchodkového fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Garancie
Nie
Výnos vs. riziko
Dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.
potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku
Ukazovateľ rizík a výnosov
4
Riadenie fondu
Pasívne
Ku dňu
14.06.2024

Výkonnosť fondu k 14.06.2024

14,07 %
od začiatku roka
3,04 %
za jeden mesiac
21,27 %
za jeden rok
75,32 %
za päť rokov
235,11 %
od založenia fondu

Údaje platné k dátumu: 14.06.2024

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za obdobie od začiatku roka je 2,92 % p.a., za jeden mesiac je 2,10 % p.a., za jeden rok je 6,70 % p.a., za päť rokov je 6,27 % p.a. a od vzniku DF 4.4.2012 je 3,23 % p.a. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje. Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. Vlastné spracovanie na základe údajov z NBS.Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 31.05.2024

Termínované vklady a hotovosť
0,20 %
Akciové investície
99,80 %

Súbory na stiahnutie