Informácie o udržateľnom investovaní

 

Predzmluvné zverejňovanie pre dôchodkový fond SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. podľa čl. 8 ods.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb platné od 02.08.2022 : Stiahnuť


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb platné od 02.08.2022: Stiahnuť

 
 

Archív informácií o udržateľnom investovaní

 

Predzmluvné zverejňovanie pre dôchodkový fond SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. podľa čl. 8 ods.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb:

platné od 01.06.2022 do 01.08.2022


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb:

platné od 01.06.2022 do 01.08.2022