Zrušenie poplatkov v 2. pilieri
11. septembra 2023

Zrušenie poplatkov v 2. pilieri

Zrušila sa odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť bude mať nárok už len na jeden typ odplaty, a to za správu dôchodkového fondu. Sporenie v 2. pilieri je tak pre sporiteľov ešte výhodnejšie.

Ďalšie novinky