Zjednodušený proces pri zmene dôchodkovej správcovskej spoločnosti
12. septembra 2023

Zjednodušený proces pri zmene dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ak ste chceli v minulosti zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť, museli ste si od Sociálnej poisťovne vyžiadať akceptačný list a tento priložiť k prestupovej zmluve. Od 01. 01. 2023 však táto povinnosť zanikla a zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti je jednoduchšia. Stačí, keď s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzatvoríte prestupovú zmluvu, povinnosť doložiť k tejto zmluve aj akceptačný list už zanikla.

Ďalšie novinky