Šéf VÚB Generali: V druhom pilieri sa vám vždy oplatí aspoň časť úspor zhodnocovať v akciových fondoch
03. januára 2024

Šéf VÚB Generali: V druhom pilieri sa vám vždy oplatí aspoň časť úspor zhodnocovať v akciových fondoch

Dĺžka sporenia na dôchodok je zásadná. Ak si v druhom pilieri sporíte 40 rokov a viac, dlhopisový fond nemá šancu konkurovať akciovým fondom. Rozdiely v nasporenej sume sú veľké, pretože zhodnotenie z akciových fondov má potenciál rásť exponenciálne.

Podľa Vladimíra Mlyneka, šéfa VÚB Generali, sa akciové fondy v rámci druhého piliera oplatia aj tým, ktorí už majú po päťdesiatke. V rozhovore sme sa rozprávali o budúcnosti slovenských dôchodkov a o tom, ako sa na ňu pripraviť, prečo by dnešní tridsiatnici nemali šetrenie na penziu podceňovať a ako využiť zmeny v druhom pilieri vo svoj prospech.

V rozhovore sa dozviete:

  • ako s dôchodkami súvisí demografická kríza,
  • v akej situácii by náš dôchodkový systém fungoval lepšie,
  • koľko ľudí dnes pracuje na jedného dôchodcu a koľkí to budú v budúcnosti,
  • prečo budú dôchodky v budúcnosti ešte nižšie a ako sa na to pripraviť,
  • ako najlepšie využiť druhý a tretí pilier,
  • aké zmeny sa dejú v druhom pilieri,
  • ktorá „dôchodková“ investičná stratégia sa oplatí…

Minimálne tretina Slovákov a Sloveniek je presvedčená, že v dôchodkovom veku nebudú od štátu dostávať dostatok peňazí. Je to pravda?

Je to nepochybne pravda. Zvyšné dve tretiny zrejme nemajú dostatok informácií, čo je samo osebe problém. Žiaľ, štát na dôchodky nebude mať dostatok zdrojov. Na vine je demografia.

Na výraz demografická kríza sme si už zvykli a máme pocit, že sa nám s ňou žije celkom dobre. Neuvedomujeme si však, že sa negatívne prejaví až v budúcnosti. Ak si niekto myslí, že dnešné dôchodky sú nízke, musí sa pripraviť, že v budúcnosti budú ešte výrazne nižšie, pretože štát ich nebude zvládať vyplácať.

Prečo na ne štát nebude mať dosť peňazí?

Náš dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch. Prvý pilier sa nazýva aj priebežný, pretože peniaze, ktoré sa v danom mesiaci od ľudí vyberú, sa rovno použijú na výplaty dôchodkov dnešných dôchodcov v aktuálnom mesiaci. Preto sa v prvom pilieri neakumulujú žiadne zdroje a je postavený iba na akejsi medzigeneračnej solidarite.

Keď sa dnešní pracujúci stanú dôchodcami, nebudú pre nich v prvom pilieri odložené nijaké zdroje a neostane im iné, iba dúfať, že sa nájde dostatok peňazí na ich dôchodky. A tu sa prejaví demografický problém.

Dnes sú v produktívnom veku najsilnejšie ročníky. Ich odvody idú dnešným dôchodcom. Paradoxne by mal dnes prvý pilier zažívať tie najlepšie časy, pretože veľa pracujúcich platí veľa odvodov. Pritom však ťažko nájdete spokojných dôchodcov, ktorí si pochvaľujú vysoký životný štandard zo štátneho dôchodku. A to už v tejto situácii je sociálna poisťovňa v deficite a približne 30 % z celkového balíka na dôchodky si musíme požičiavať. V budúcnosti, keď tieto silné pracujúce ročníky zostarnú a na trhu práce zostanú len slabé ročníky dnešných detí a tínedžerov, zdroje na dôchodky v prvom pilieri jednoducho nebudú.

Keď sa dnešní pracujúci stanú dôchodcami, nebudú pre nich v prvom pilieri odložené nijaké zdroje a neostane im iné,

V 70. – 80. rokoch pracovalo na jedného dôchodcu asi desať ľudí. Momentálne sú to asi štyria a v budúcnosti sa predpokladá 1,6 človeka. Hovorí sa tomu index závislosti. Síce starne celá Európa, najvýraznejšie zhoršenie však bude práve u nás a v susednom Poľsku.

Vieme to tak presne predpokladať?

Demografickú štruktúru poznáme, a preto sa aj prognózy robia pomerne presne. Už dnes totiž vieme, že po silných ročníkoch 1979 – 1983 pôrodnosť postupne klesala a v najslabších rokoch spadla takmer na polovicu pôrodnosti z minulosti. Takže teraz máme podstatne menej detí, ktoré budú pracovať na dôchodky dnešných štyridsiatnikov.

Navyše nielenže sa rodí menej detí ako pred 140 rokmi, keď sa podobný systém prvýkrát zaviedol do praxe, ale dožívame sa aj výrazne vyššieho veku. Obdobie života na dôchodku sa predlžuje. Jednoducho povedané, systém solidarity prvého piliera fungoval výborne pri inej štruktúre demografie, nie pri tej dnešnej.

S poklesom dôchodkov z prvého piliera sa spomína aj klesajúca miera náhrady.

Miera náhrady je pomer čistej mzdy pri odchode do penzie a výšky dôchodku. Ak napríklad zarábate 1500 eur v čistom, výška vášho dôchodku by v roku 2022 bola 40 % z toho, t. j. okolo 600 eur. Koncom 90. rokov však bola miera náhrady vyššia ako teraz, v priemere 53 %. V budúcich rokoch bude naďalej klesať. 

Problém však nie je, že by u nás miera náhrady nebola dosť štedrá. Skôr naopak. Mnohé krajiny západnej Európy majú mieru náhrady nastavenú nižšie. Dôchodky sú na Západe vyššie, pretože ekonomika je výkonnejšia a ich obyvatelia majú vyššie platy.

Štedrosť nášho dôchodkového systému nie je problém, skôr naopak. Z prvého piliera už dnes priznávame dôchodky nad svoje možnosti.

Aký nízky dôchodok z prvého piliera teda môžeme v budúcnosti čakať, ak máme dnes okolo 40 rokov?

Najhoršie predpovede našich analytikov hovoria, že pôjde o plošnú dávku na jedno teplé jedlo denne bez akejkoľvek zásluhovosti.

Čo môže pomôcť nízke dôchodky kompenzovať?

Určite môže pomôcť druhý pilier. Demografiu síce nevyrieši, ale ľudia budú mať vlastné úspory a nebudú závislí od štátneho dôchodku. V porovnaní s prvým pilierom je to ako čierna a biela. Je vlastne vo všetkých vlastnostiach opačný.

Kým prvý pilier je priebežný a peniaze ním len pretečú, druhý pilier je kapitalizačný. Peniaze sa zbierajú na účtoch konkrétnych ľudí a následne sa zhodnocujú. Dôležitý rozdiel je v tom, že druhý pilier nie je závislý ani od demografie, ani od finančnej kondície štátu, pretože každý človek si sporí určitú časť odvodov sám pre seba. Úspory sa rokmi zhodnocujú a sú určené na to, aby sme z nich na dôchodku žili popri dávkach z prvého piliera, ktoré výrazne klesnú.

Druhý pilier je plne zásluhový, takže ak niekto zarába viac, na dôchodku si nájde rovnakú sumu, ktorú do piliera vložil, plus zhodnotenie. Naopak, prvý pilier je solidárny. Čiže ak dnes prispievate do prvého piliera z nadpriemerného platu, pri výpočte vášho dôchodku sa to zohľadní iba minimálne alebo vôbec.

Ide vlastne o určitý druh investičného sporenia prostredníctvom povinných odvodov do Sociálnej poisťovne.

Áno, dôležité je uvedomiť si, že ide o investičné sporenie na dôchodok, ktoré však človeka nestojí nič navyše. Do druhého piliera totiž ide časť povinných odvodov, ktoré by inak skončili v prvom pilieri.

Čím sa líši od tretieho dôchodkového piliera?

Do tretieho piliera si sporiteľ na rozdiel od druhého piliera sporí navyše z vlastných peňazí. Tretí pilier teda síce funguje veľmi podobným systémom ako druhý, no rozdiel je v tom, že prostriedky doň neprichádzajú z povinných odvodov, ale z disponibilného príjmu. Ako benefit vám tam prostriedky môže posielať aj zamestnávateľ. Zároveň treba dodať, že poplatky sú v druhom pilieri výrazne nižšie ako v treťom.

Je rovnaký aj spôsob vyplácania z druhého a tretieho piliera?

Keďže v druhom pilieri sú peniaze z povinných odvodov, sú účelovo viazané na dôchodok. Doteraz platilo, že po dovŕšení dôchodkového veku si sporiteľ za svoje úspory kúpil doživotnú anuitu, ktorú mu vyplácala životná poisťovňa. S účinnosťou od roku 2025 budú platiť nové pravidlá.

Po dovŕšení dôchodkového veku ostávajú úspory sporiteľa na jeho osobnom účte v DSS. Časť z nich sa bude používať na výplatu dôchodkových dávok a časť bude naďalej zainvestovaná a naďalej sa bude zhodnocovať. Po uplynutí polovice očakávanej dĺžky dožitia sporiteľ opustí druhý pilier a za zostávajúce úspory si kúpi doživotnú anuitu, ktorou si pokryje riziko dlhovekosti.

Predĺžením obdobia sporenia sa výrazne zvyšuje potenciál vyššieho zhodnotenia. Ďalšou veľkou výhodou nového nastavenia je fakt, že do zakúpenia anuity sú všetky úspory predmetom dedenia. To je veľkou výhodou druhého piliera oproti prvému, pretože tam by sa prostriedky nededili.

Aké výhody oproti prvému pilieru má teda podľa vás druhý a tretí pilier?

V prvom rade vás sporenie v druhom pilieri nestojí nič navyše a takmer isto vám prinesie vyšší dôchodok ako dôchodok, ktorý by ste dostali iba od štátu z prvého piliera. Ďalej je výhodou druhého piliera, že tento produkt je oproti ostatným sporiacim produktom veľmi lacný, zrejme aj najlacnejší.

Navyše na Slovensku sa ľudia stále trochu obávajú investovania. Druhý pilier je dobrý spôsob, ako pochopiť fungovanie investičného sporenia. Dobre na ňom vidieť, ako sa riziko pri dlhodobom sporení rozkladá, čo vám môže pomôcť pri zvažovaní ďalších investičných produktov.

Pri treťom pilieri je výhodou voľnejšie použitie peňazí, ako aj možnosť získať počas sporenia príspevky od zamestnávateľa.

Často počúvame o zmenách v druhom pilieri. Ako ovplyvňujú zhodnocovanie úspor?

Niektoré zmeny sú len kozmetické, no niektoré zásadné. Medzi tie najdôležitejšie určite patrí tzv. predvolená investičná stratégia, čo v praxi znamená, že cieľovým fondom sa stáva indexový fond, pokiaľ sa sporiteľ nerozhodne inak.

Od 1. 7. 2023 tak automaticky presúvame do indexového fondu tých sporiteľov, ktorí boli v minulosti nešťastným politickým rozhodnutím prehodení do garantovaného fondu a dodnes v tom fonde ostali. Následne od 50. roku života sporiteľa presúvame 4 % ročne z indexového fondu naspäť do garantovaného. Ak o to sporiteľ požiada, možno tempo presunov spomaliť na polovicu.

Prečo je výhodnejšie mať úspory v akciovom fonde ako v dlhopisovom?

Dlhopisové fondy sú veľmi dobré, ak si chcete uložiť peniaze na kratšie obdobie, napríklad na 1-2 roky. No ak si sporíte na 40 a viac rokov, dlhopisový fond nemá šancu konkurovať akciovým (indexovým) fondom. Rozdiely v prognózovanej nasporenej sume sú veľké. Ak by si človek so mzdou 1300 € sporil so zhodnotením 2 percentá ročne, čo zodpovedá dlhopisovému fondu, po 40 rokoch bude mať 52-tisíc eur. Ak by ten istý človek sporil v indexovom fonde so zhodnotením napr. 8 percent ročne, po 40 rokoch bude mať 251-tisíc eur.

Veľa živnostníkov si platí minimálne odvody. Ako by mohli využívať výhody druhého a tretieho piliera?

Keď niekto platí minimálne odvody, bude dostávať minimálny dôchodok z prvého aj druhého piliera. Ak si niekto takto optimalizuje odvody, mal by myslieť na to, že si potrebuje finančné zdroje na dôchodok akumulovať niekde inde. Na to sú vhodné trebárs sporenia vo fondoch, ktoré ponúkajú napríklad banky. No dá sa šetriť aj v druhom pilieri prostredníctvom dobrovoľných príspevkov.

Koľko by si podľa vás mali mladí ľudia odkladať na dôchodok bez ohľadu na to, či sú zamestnaní alebo podnikajú?

Ťažko ponúknuť univerzálnu odpoveď. Závisí to aj od individuálnej predstavy o miere náhrady, od očakávaného životného štandardu a najmä od schopnosti tvoriť si dodatočné úspory. Samozrejme, čím viac, tým lepšie.

S očakávaniami týkajúcimi sa nasporenej sumy a mesačného dôchodku vám môžu pomôcť aj ročné výpisy z DSS, kde sa uvádzajú predikcie nasporených súm pri rôznych scenároch a prepočítané na súčasné peniaze, teda po zohľadnení inflácie. Pomôže vám to získať reálny prehľad.

Netreba pritom zabudnúť, že dĺžka sporenia je zásadná. Mala by byť čo najdlhšia, lebo zložené úročenie má exponenciálny charakter. Znamená to, že ak si niekto sporí dvojnásobne dlho, bude mať nasporenú oveľa vyššiu sumu. Napríklad pri uvažovanom príklade s 8-percentným zhodnotením môže byť finálne nasporená suma takmer 6-násobná.Preto je ideálne vstúpiť minimálne do druhého piliera hneď, ako začnete pracovať.

Čo ak si niekto chce sporiť aj mimo dôchodkových pilierov?

Vo VÚB banke máme k dispozícii napríklad širokú ponuku Eurizon fondov. Tie sú určite vhodným doplnením osobného portfólia pre každého, kto hľadá vyššiu flexibilitu a zabezpečenie nad rámec troch dôchodkových pilierov.

Zdroj: www.magnifica.vub.sk

Ďalšie novinky