Šéf DSS: Že je II. pilier nevýkonný? Indexové fondy zarobili 140 percent a hrozí im zánik
03. apríla 2024

Šéf DSS: Že je II. pilier nevýkonný? Indexové fondy zarobili 140 percent a hrozí im zánik

Ak prejdú zásahy Smeru, indexové fondy zaniknú, varuje.

Už dnes si štát na dôchodky z prvého piliera požičiava, hoci Slovensko je zatiaľ relatívne mladá krajina s nízkym podielom starších ľudí.

O dvadsať – tridsať rokov, keď do dôchodku pôjde „generácia Husákových detí“, nebudú penzie na súčasnej úrovni pre štát udržateľné. Druhý pilier, teda vlastné úspory sú preto nevyhnutné, tvrdí riaditeľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) VÚB Generali Vladimír Mlynek.

Nápad štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša (Hlas), ktorý chce do druhého piliera zaviesť garancie na päťročnej báze, sa mu nepozdáva. Garancie, že ak fond neskončí v pluse, tak sporiteľovu stratu vykryjú DSS z vlastných peňazí, už v minulosti podľa neho spôsobili nenapraviteľné škody.

„Myslel som si, že z minulých chýb sa politici poučili a podobné návrhy už nikdy nezažijeme. Dúfam, že tentoraz to ostane iba témou, ktorá sa nikdy nestane realitou,“ hovorí Vladimír MLYNEK v rozhovore pre INDEX .

Štátny tajomník Branislav Ondruš tvrdí, že prvým dôchodcom sa druhý pilier neoplatil. Potvrdzujú to aj prepočty analytikov z projektu Oranžová obálka

Ide o malú vzorku dôchodcov, ktorá si v druhom pilieri sporila relatívne krátko a väčšinou v dlhopisových fondoch. Kde ich, mimochodom, v roku 2013 prehodila vláda Roberta Fica. Nemohli tak participovať na raste akciových fondov.

Okrem toho, v roku 2009 boli zavedené šesťmesačné garancie vo všetkých fondoch, ktoré platili až do roku 2012. A dôležitým faktorom bolo aj zníženie odvodov do druhého piliera z pôvodných deväť na štyri percentá.

Teraz sa druhý pilier znova kritizuje, pretože vraj nefunguje. Lenže na dôchodky z prvého piliera si už dnes musí štát požičiavať a s dramatickým nárastom počtu dôchodcov budú náklady na ne v budúcnosti rásť.

O dvadsať či tridsať rokov, keď do dôchodku pôjde generácia Husákových detí (sporitelia narodení v 70. rokoch 20. storočia, keď v Československu vládli komunisti pod vedením Gustáva Husáka, pozn. red.), nebudú penzie na súčasnej úrovni pre štát udržateľné. Druhý pilier je preto nevyhnutný.

Čím boli zdôvodnené garancie zavedené v roku 2009?

Ako reakcia na finančnú krízu. Bol to však len marketing politikov, ktorí povedali, že ľudia budú mať úspory v druhom pilieri garantované. Opatrenie síce nespôsobilo priame straty, ale zabránilo potenciálnym ziskom.

Teraz sa znova hovorí o garanciách. Myslel som si, že z minulých chýb sa politici poučili a podobné návrhy už nikdy nezažijeme. Dúfam, že tentoraz to ostane iba témou, ktorá sa nikdy nestane realitou.

Čo vtedy DSS spravili, aby udržali výnos fondov v šesťmesačných horizontoch nad nulou?

Vylúčili možnosť rizikovejšieho investovania. Rovnako dokážu správcovia nastaviť portfóliá tak, aby garantovali pozitívny výnos aj na päťročnom období (Ondruš hovorí o päťročných garanciách, pozn. red.).

Problém je, že takáto úprava portfólií výrazne obmedzí rastový potenciál fondov. Napríklad nástroje peňažného trhu či dlhopisy s kratšou duráciou sú bezpečné, ale rastú minimálne, teda možno od nich očakávať len pomerne nízky výnos.

Ak chceme odomknúť vyšší výnos, potrebujeme investovať do aktív, ktoré majú vyššiu volatilitu. Do aktív, ktoré majú potenciál výrazného rastu, ale môžu, samozrejme, aj klesať. Neexistujú finančné nástroje, ktoré môžu prudko rásť, ale nemôžu klesnúť.

Na účely dlhodobého sporenia sú najvhodnejšie akcie. Hoci majú vyššiu volatilitu, pri dlhom investičnom horizonte sú ich prechodné výkyvy nepodstatné.

Takže po zavedení garancií ste odpredali časť akciovej zložky z portfólií sporiteľov?

Nie časť, ale celú akciovú zložku. Pri nej totiž správca nevie v takom krátkom časovom intervale garantovať pozitívny výnos. Z akciového fondu sa stal dlhopisový fond. Akciové fondy fakticky zanikli.

Sporitelia vtedy prišli o potenciálne veľké zisky. Najväčší problém bol, že sme nemohli nakupovať akcie počas finančnej krízy, keď boli na dne, a podieľať sa na ich následnom raste. Garancie skrátka môžu znieť pekne, ale v skutočnosti sú v neprospech sporiteľa.

Ondruš tvrdí, že v druhom pilieri majú byť ak nie rovnaké, tak aspoň podobné garancie ako v prvom pilieri.

Máme predsa v druhom pilieri aj garantované fondy, ktoré sporiteľovi zaručia, že pri odchode do dôchodku dostane aspoň to, čo do fondu vložil. Ak je nasporená suma nižšia ako vklady, rozdiel už dnes dopláca DSS z vlastného majetku.

Na druhej strane, kto garantuje dôchodok z prvého piliera? Iste, nejaký dôchodok dostane každý, ale bude zodpovedať výške zaplatených odvodov? Sociálna poisťovňa eviduje odvody, ale nikto negarantuje, že na dôchodku dostaneme naspäť peniaze, ktoré sme počas aktívnej kariéry zaplatili.

Ak by sa zaviedli päťročné garancie, v akom rozsahu by ste museli odpredávať akciovú zložku?

Vyčíslené to zatiaľ nemáme, ale akciová zložka, ktorá je v súčasnosti na úrovni vyše 80 percent, by musela ísť dramaticky nadol. Potenciál dlhodobých ziskov by sa limitoval.

Čo by sa stalo s indexovými fondmi, v ktorých je polovica z úspor sporiteľov?

Zrejme by prestali existovať, respektíve by sa zmenila ich povaha. Neexistuje index, ktorý by mohol iba rásť.

Zdroj: www.index.sme.sk

Ďalšie novinky