Rozhovor s odborníkom Petrom Závodským: Priprav sa na dôchodok – aké zmeny boli zavedené v druhom pilieri dôchodkového sporenia tento rok?
26. septembra 2023

Rozhovor s odborníkom Petrom Závodským: Priprav sa na dôchodok – aké zmeny boli zavedené v druhom pilieri dôchodkového sporenia tento rok?

„Ide o rok zmien v druhom dôchodkovom pilieri,“ vraví Peter Závodský z dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali. V rozhovore sme zisťovali, koho sa tieto zmeny dotknú, ako budú fungovať v praxi a čo pre sporiteľov znamenajú.

Pán Závodský, poďme si v prvom rade stručne zadefinovať rozdiely medzi prvým, druhým a tretím pilierom dôchodkového sporenia.

Skúsim to povedať veľmi jednoducho. Prvý pilier je štátny, spravuje ho Sociálna poisťovňa, funguje na priebežnom systéme. To znamená, že peniaze, ktoré napríklad za mňa ako zamestnaného človeka platí zamestnávateľ do Sociálnej poisťovne, sú používané na výplatu dôchodkov súčasným dôchodcom. Funguje tento systém dnes? Áno. Bude fungovať v budúcnosti? Vyzerá to, že nie.

„Počet dôchodcov nám totiž bude stúpať a počet ľudí, ktorí budú v produktívnom veku, postupne klesať.“

To znamená, že štát síce bude hospodáriť s nižšou sumou peňazí, no bude musieť vyplácať oveľa vyššiu sumu dôchodkov. Čo je, samozrejme, z dlhodobého pohľadu neudržateľné a píše sa to aj v oficiálnom materiáli vydanom Inštitútom finančnej politiky pod Ministerstvom financií SR.

Čo s tým? Jednoznačne sa nespoliehať iba na štát, ale začať si sporiť individuálne. Druhý pilier tu môže byť akýsi základ. Druhý pilier je súkromný, spravujú ho Dôchodkové správcovské spoločnosti („DSS“), ktorých je na Slovensku päť. Funguje jednoducho, a to tak, že z odvodov napríklad za zamestnaného človeka, ktoré zamestnávateľ odvedie do Sociálnej poisťovne, sa časť prepošle na konkrétny osobný dôchodkový účet v DSS.

„Peniaze sú tak už moje a sú mojím vlastníctvom.“

Sám si tak dokážem ovplyvniť to, koľko si nasporím a aký budem mať v budúcnosti dôchodok. Ako? Napríklad tým, že si zriadim 2. pilier čím skôr, ďalej tým, ako si peniaze zhodnotím, a v poslednom rade bude výška môjho dôchodku závisieť aj od toho, aká čiastka mi mesačne na účet bude chodiť. Ako veľkú výhodu vnímam to, že si môžem na dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Hlavné výhody sú však pre mňa v 2. pilieri dve: po prvé nič ma to nestojí – to znamená, že zo svojej peňaženky nemusím mesačne vytiahnuť žiadnu čiastku, pretože sa mi sporí iba z odvodov, ktoré by inak skončili v plnej výške v Sociálnej poisťovni, a po druhé dediteľnosť. Na dôchodkovom účte mám napríklad 35.000 a zajtra ma zrazí auto. Celá čiastka by tak išla mojej rodine….

Tretí pilier je rovnako súkromný, no tam už si človek musí mesačne niečo prispievať zo svojich peňazí. Ide o akési privátne sporenie, často označované aj ako doplnkové dôchodkové sporenie a ľudia ho poznajú často vo väčších firmách, kde ako benefit firma prispieva na dôchodok svojim zamestnanom. Napríklad ak si ja pošlem na dôchodkový účet 1 % z mojej mzdy, tak zamestnávateľ mi pošle rovnako 1 %, čo robí tento typ sporenia veľmi atraktívny.

Tento rok sa udialo niekoľko zmien v druhom dôchodkovom pilieri. Čo presne sa zmenilo a koho sa tieto zmeny dotknú?

Ja hovorím, že ide o rok zmien v 2. pilieri. Menilo sa toho naozaj veľa. Väčšina zmien bola našťastie pozitívna. Spomeniem za mňa tie najdôležitejšie: zrušenie odplát za vedenie dôchodkového účtu a za zhodnotenie majetku vo fonde, ďalej sa zvýšil vstupný vek na 40 rokov a zaviedol automatický vstup do 2. piliera. Nesmiem zabudnúť ani na novú individuálnu garanciu a tiež predvolenú investičnú stratégiu, ktorá by mala zabezpečiť sporiteľom vyšší dôchodok.

„Zmeny sa dotkli, resp. dotknú každého sporiteľa bez rozdielu toho, či si založil zmluvu v roku 2005 alebo si ju založí dnes.“

Spomeniem však aj menej pozitívnu zmenu a tou je zamrazenie výšky odvodov do 2. piliera, ktoré budú 4 roky nižšie ako mali byť pôvodne…

Poďme si niektoré zmeny rozobrať na drobné. Zavedený bol automatický vstup do druhého piliera. Ako to bude fungovať v praxi?

Veľmi jednoducho. Ktokoľvek, kto sa stane dôchodkovo poistený (napríklad sa zamestná), od 1. 5. 2023 bude oslovený zo strany Sociálnej poisťovne s tým, že si môže vybrať počas 180 dní od vzniku dôchodkového poistenia svoju DSS, prípadne sa môže z účasti v 2. pilieri vyviazať. Ak človek neurobí to ani to, Sociálna poisťovňa mu pridelí DSS automaticky. DSS bude pridelená podľa abecedného poradia DSS-iek a sporiteľ bude môcť do inej prestúpiť až po 12 mesiacoch. Preto je vhodné, ak si človek vyberie svoju DSS sám počas prvých 6 mesiacov, odkedy sa zamestná. Predíde tak prípadnej nespokojnosti.

Spomínali ste tiež, že sa zvýšil maximálny vstupný vek do dovŕšenia 40 rokov. Ak mám, dajme tomu, 38 rokov, môžem vstúpiť do druhého piliera. Musím tak urobiť sám/sama, alebo aj v tomto prípade platí automatický vstup?

Áno, toto bola jedna z tých pozitívnych zmien. Mnoho ľudí v minulosti do 2. piliera z určitých dôvodov nevstúpilo. Dostali sa za maximálny vek a vstúpiť už nemohli.

„Dnes ak mám povedzme 38 rokov, tak do 2. piliera vstúpiť môžem.“

Ako som spomínal predtým, automatický vstup sa týka iba tých, ktorí sa prvýkrát dôchodkovo poistia od 1. 5. 2023. Rozhodujúce tu je, či som bol dôchodkovo poistený pred 1. 5. 2023 alebo som sa stal dôchodkovo poistený po prvýkrát až po 1. 5. 2023. Vtedy sa na mňa automatický vstup bude vzťahovať, aj keď mám napríklad 39 rokov.

Ako si teda môže človek zriadiť zmluvu, aby sa tak vyhol automatickému prideleniu DSS Sociálnou poisťovňou?

Vo VÚB Generali úplne jednoducho, plne online cez stránku www.vubgenerali.sk/izmluva už do 7 minút. V prípade ak človek preferuje zriadenie zmluvy spolu s predajcom, môže sa obrátiť na ktorúkoľvek pobočku Generali, VÚB banky alebo osloviť našich externých spolupracovníkov po celom Slovensku, ktorí im vysvetlia všetky potrebné náležitosti a zmluvu pripravia.

Do určitého veku bude stanovená investičná stratégia a 100 % majetku sa presúva do indexového dôchodkového fondu. Prečo je to tak?

Takto by som to neformuloval. Sporiteľ má stále možnosť výberu, no zároveň sa zaviedla aj tzv. predvolená investičná stratégia („PIS“). V zásade ide o rozloženie majetku sporiteľa medzi indexový fond a dlhopisový fond v závislosti od jeho veku. PIS je investičná stratégia určená zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, podľa ktorej si ľudia do 49. roku života vrátane (aktuálne ustanovený vek, ktorý sa bude meniť) budú svoj majetok sporiť výlučne v indexovom negarantovanom fonde.

„Indexový negarantovaný fond je dlhodobo výnosnejší ako dlhopisový garantovaný fond a PIS by preto mal sporiteľom priniesť vyšší dôchodok.“

Indexový negarantovaný fond však nesie vyššie riziko, preto bude majetok sporiteľa postupne presúvaný z indexového negarantovaného fondu do dlhopisového garantovaného fondu tak, že každý rok počnúc 50. rokom života sporiteľa sa majetok v dlhopisovom garantovanom fonde zvýši približne o 4 %, a to až do začatia poberania starobného dôchodku. Je však pravda, že sporitelia z tzv. automatického vstupu budú mať automaticky aj navolenú PIS.

Zjednodušilo sa aj posielanie dobrovoľných príspevkov. Nemusím to už teda nikomu nahlásiť a môžem ich posielať kedykoľvek?

Presne tak, pokiaľ chcem, môžem si na dôchodkový účet poslať peniaze veľmi jednoducho. Stačí mi číslo účtu a variabilný symbol – teda svoje rodné číslo. Kedysi bolo potrebné mať takúto možnosť v zmluve alebo v dodatku. Teraz to už potrebné nie je.

Dotknime sa aj výplaty nasporenej sumy. Akým spôsobom sa sporiteľ môže dostať k prostriedkom?

Asi teraz väčšinu ľudí poteším, pretože všetko zostáva tak ako v minulom roku. Zároveň sa vyplácanie dôchodku nezmení ani v roku 2024. Jediné, čo bude iné, bude výška referenčnej sumy. Referenčnú sumu určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju najneskôr do konca príslušného roka na svojom webovom sídle. Táto hodnota bude potom platiť po celý nasledujúci kalendárny rok. Ak má sporiteľ súčet doživotne vyplácaných dôchodkov vyšší ako referenčná suma, môže si peniaze z DSS vybrať prostredníctvom tzv. programového výberu, teda aj jednorazovo.

Zdroj: www.generali.sk

Ďalšie novinky