Predvolená investičná stratégia
13. septembra 2023

Predvolená investičná stratégia

Sporitelia v 2. pilieri majú svoje úspory zainvestované v dôchodkových fondoch. Doposiaľ sa sporitelia sami rozhodovali, v ktorých fondoch chcú mať zainvestované svoje úspory. PIS je investičná stratégia určená zákonom. PIS je rozloženie majetku sporiteľa v indexovom negarantovanom d.f. (INDEX) a dlhopisovom garantovanom d.f. (KLASIK), v závislosti od veku sporiteľa. PIS automaticky upravuje rozloženie majetku v čase tak, aby sa maximalizoval výnos sporiteľa v sporiacej fáze. Podľa PIS sporitelia do 50. roku života budú svoj majetok sporiť výlučne v indexovom negarantovanom fonde. Indexový negarantovaný fond je dlhodobo výnosnejší ako dlhopisový garantovaný fond, a preto by mal PIS sporiteľom priniesť vyšší dôchodok.

Indexový negarantovaný fond však nesie vyššie riziko, preto bude majetok sporiteľa postupne presúvaný z indexového negarantovaného fondu do dlhopisového garantovaného fondu tak, že každý rok počnúc 50. rokom života sporiteľa sa majetok v dlhopisovom garantovanom fonde zvýši približne o 4%, a to až do začatia poberania starobného dôchodku. Viac informácií o PIS nájdete na www.vubgenerali.sk/PIS. Vstup do PIS je dobrovoľný a sporiteľ môže kedykoľvek prejaviť svoj nesúhlas byť sporiteľom v PIS.

Ďalšie novinky