Aktuálne informácie pre sporiteľov v súvislosti s koronavírusom
03. apríla 2020

Aktuálne informácie pre sporiteľov v súvislosti s koronavírusom

Prevencia a ochrana zdravia sú pre nás na prvom mieste. Práve preto by sme Vás radi informovali o možnostiach správy Vášho dôchodkového účtu bez nutnosti osobného kontaktu.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Najmodernejší a najjednoduchší spôsob správy Vášho dôchodkového účtu. Všetko vybavíte z bezpečia domova. Pokiaľ ešte aplikáciu nemáte, môžete si ju stiahnuť.

WEBOVÝ PORTÁL

Svoj dôchodkový účet si môžete jednoducho spravovať cez webový portál VÚB Generali d.s.s., a.s.

INFOLINKA

Naši pracovníci sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8h do 16h.

0850 111 110

POBOČKY

V prípade, ak je osobná návšteva nevyhnutná, overte si prosím dostupnosť pobočiek, ktoré pracujú v obmedzenom režime.

AKO REAGOVAŤ PRI AKTUÁLNEJ SITUÁCII NA FINANČNÝCH TRHOCH

ČO SA DEJE NA TRHOCH?

Rok 2019 bol rekordným rokom na akciových trhoch a rekordným aj pre sporiteľov v 2. pilieri, keď sa mnohým sporiteľom zhodnotili ich úspory až o +26 % (Indexový negarantovaný d.f.). Bežným javom na trhoch je striedanie dobrých a zlých období. V súvislosti s koronavírusom aktuálne trhy prežívajú šok. Ceny akcií zamierili nadol a zaznamenávajú veľké výkyvy. Dĺžku trvania tohto obdobia je ťažké odhadnúť, avšak historicky po takýchto zlých obdobiach často nasledovali práve obdobia veľmi dobré, so silným zhodnotením.

SPORÍM SI V DLHOPISOVOM GARANTOVANOM FONDE ALEBO V ZMIEŠANOM NEGARANTOVANOM FONDE, MÁM NIEČO SPRAVIŤ?

Pokiaľ Vám ostáva do dôchodku viac ako 10 rokov, je dobrá príležitosť túto situáciu využiť na presun časti úspor do akciového negarantovaného fondu alebo indexového negarantovaného fondu. V obchodoch väčšinou vyhľadávame zľavy a akciové trhy momentálne ponúkajú zaujímavé zľavy, keď sú ich ceny výrazne nižšie. Platí, že čím dlhší čas Vám zostáva do dôchodku, tým väčšiu časť úspor je možné presunúť. Ak sa rozhodnete pre presun, je vhodné realizovať ho postupne, po častiach, v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov. Pokiaľ Vám do dôchodku zostáva menej ako 10 rokov, nemusíte robiť nič.

SPORÍM SI V AKCIOVOM NEGARANTOVANOM FONDE ALEBO V INDEXOVOM NEGARANTOVANOM FONDE, MÁM NIEČO SPRAVIŤ?

Riešením je zachovať chladnú hlavu a počkať, kým aktuálna situácia prejde. Sporenie na dôchodok je dlhodobé a dlhodobo akciové trhy rastú. Snažiť sa odhadnúť, kedy presne začnú akciové trhy rásť alebo klesať, je takmer nemožné, a preto sa prípadným prestupom do garantovaného fondu môžete dlhodobo pripraviť o výrazne vyšší dôchodok.

Upozornenie:

S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Priemerná miera inflácie za rok 2019 meraná indexom spotrebiteľských cien vyhlásená Štatistickým úradom Slovenskej republiky je 2,7 %. Zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje.

Ďalšie novinky