Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 27.3.2020

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

27.03.2020 0,045374 0,042656 0,041900 0,043104 0,049591

výkonnosť posl. 12M p.a.

27.03.2019 -1,79% -1,57% -1,20% -2,18% 5,50%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,10% 1,68% 1,56% 1,75% 2,71%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -3,62% -2,35% -1,81% -2,66% 2,15%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

27.03.2020 0,046201 0,044556

výkonnosť posl. 12M p.a.

27.03.2019 -8,61% -4,91%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,22% 1,98%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -13,83% -11,35%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

27.03.2020 0,048170 0,049695 0,044893 0,046025 0,047114

výkonnosť posl. 12M p.a.

27.03.2019 -8,34% -9,86% -5,08% -7,06% 4,17%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,51% 2,72% 2,03% 2,20% 2,36%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 3,40% 4,14% 2,31% 2,85% 6,17%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

27.03.2020 0,054947 0,057254 0,045167 0,056114 0,050530

výkonnosť posl. 12M p.a.

27.03.2019 -11,36% -11,34% -16,78% -11,14% -12,96%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 6,52% 7,07% 3,93% 6,80% 5,40%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -22,00% -21,88% -27,63% -21,65% -19,64%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie