Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 16.10.2020

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

16.10.2020 0,047110 0,044134 0,043028 0,045254 0,050996

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.10.2019 0,29% 0,92% 0,79% 1,95% 3,40%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,27% 1,85% 1,68% 2,01% 2,79%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 0,07% 1,03% 0,83% 2,19% 5,04%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

16.10.2020 0,052095 0,049832

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.10.2019 -0,54% 0,13%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,93% 2,64%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -2,84% -0,86%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

16.10.2020 0,055899 0,060641 0,050292 0,052408 0,050656

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.10.2019 0,80% 3,35% 2,69% -0,45% 9,84%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,40% 3,94% 2,70% 2,97% 2,75%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -2,13% -1,74% 0,58% -2,52% 11,77%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

16.10.2020 0,070080 0,072779 0,054447 0,070287 0,061321

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.10.2019 5,38% 5,16% -8,91% 3,87% 0,08%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,14% 9,63% 5,97% 9,18% 7,45%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -0,52% -0,70% -12,76% -1,87% -2,47%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie