Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 31.3.2021

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

31.03.2021 0,047452 0,044040 0,043013 0,045307 0,049331

výkonnosť posl. 12M p.a.

31.03.2020 4,67% 3,14% 2,56% 5,13% 0,02%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,25% 1,78% 1,63% 1,96% 2,50%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 -0,13% -0,52% -0,25% -0,39% -3,06%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

31.03.2021 0,055833 0,052250

výkonnosť posl. 12M p.a.

31.03.2020 19,88% 16,97%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,30% 2,87%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 2,67% 0,98%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

31.03.2021 0,061413 0,068707 0,053361 0,056384 0,056364

výkonnosť posl. 12M p.a.

31.03.2020 25,94% 36,07% 17,65% 21,81% 19,42%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,91% 4,64% 3,00% 3,36% 3,36%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 5,14% 6,88% 3,56% 2,65% 8,80%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

31.03.2021 0,080220 0,083422 0,065695 0,080098 0,069292

výkonnosť posl. 12M p.a.

31.03.2020 40,82% 40,57% 43,32% 37,97% 33,85%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 10,31% 10,79% 7,89% 10,29% 8,53%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 9,05% 9,07% 9,62% 8,92% 9,24%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie