Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 7.8.2020

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

07.08.2020 0,046815 0,043844 0,042834 0,044868 0,050593

výkonnosť posl. 12M p.a.

07.08.2019 -0,23% -0,05% -0,12% 0,65% 1,60%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,26% 1,82% 1,67% 1,98% 2,78%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -0,55% 0,37% 0,38% 1,32% 4,21%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

07.08.2020 0,051538 0,049358

výkonnosť posl. 12M p.a.

07.08.2019 1,22% 0,84%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,90% 2,61%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -3,88% -1,80%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

07.08.2020 0,054831 0,058823 0,049186 0,051943 0,049980

výkonnosť posl. 12M p.a.

07.08.2019 2,82% 6,39% 2,70% 1,07% 8,36%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,32% 3,79% 2,59% 2,95% 2,70%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -4,00% -4,69% -1,64% -3,39% 10,28%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

07.08.2020 0,066815 0,069404 0,054539 0,067124 0,058472

výkonnosť posl. 12M p.a.

07.08.2019 6,95% 6,79% -1,37% 5,62% -0,05%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 8,74% 9,24% 6,13% 8,80% 7,02%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -5,16% -5,30% -12,61% -6,28% -7,01%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie