Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 24.5.2023

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

24.05.2023 0,044160 0,041011 0,041396 0,041191 0,045457

výkonnosť posl. 12M p.a.

24.05.2022 1,04% -2,17% -1,13% -0,71% -1,24%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 1,58% 1,17% 1,22% 1,19% 1,74%

výkonnosť od dátumu

30.12.2022 1,69% 0,59% 0,30% 1,50% 1,38%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

24.05.2023 0,053498 0,049029

výkonnosť posl. 12M p.a.

24.05.2022 1,70% -0,12%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,66% 2,17%

výkonnosť od dátumu

30.12.2022 4,23% 3,79%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

NN ESG

365.life

hodnota DJ v EUR

24.05.2023 0,063014 0,052850 0,055276 0,063049

výkonnosť posl. 12M p.a.

24.05.2022 4,55% 0,63% 2,27% 3,62%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,59% 2,59% 2,84% 5,93%

výkonnosť od dátumu

30.12.2022 5,82% 3,26% 5,08% 5,96%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

-

NN Global

365.life

hodnota DJ v EUR

24.05.2023 0,087381 0,072249 0,090230 0,087157 0,071804

výkonnosť posl. 12M p.a.

24.05.2022 6,19% 4,62% 5,52% 6,15% 3,10%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,08% 4,37% 9,39% 9,05% 7,17%

výkonnosť od dátumu

30.12.2022 7,15% 6,46% 6,68% 7,06% 5,37%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie