Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 9.8.2019

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

09.08.2019 0,046895 0,043862 0,042872 0,042821 0,044577 0,049697

výkonnosť posl. 12M p.a.

09.08.2018 1,97% 1,97% 1,73% 1,84% 1,57% 5,67%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,43% 1,96% 1,79% 1,79% 2,07% 2,84%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 2,78% 2,06% 1,88% 2,15% 1,55% 7,41%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

09.08.2019 0,051145 0,048976

výkonnosť posl. 12M p.a.

09.08.2018 2,19% 5,66%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,05% 2,74%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 6,58% 9,83%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

09.08.2019 0,053769 0,055845 0,048111 0,051517 0,046967 0,046134

výkonnosť posl. 12M p.a.

09.08.2018 3,04% 1,75% 2,13% 4,63% 1,06% -3,58%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,41% 3,68% 2,61% 3,10% 2,44% 2,31%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 10,28% 12,60% 7,35% 10,76% 8,69% 15,47%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

09.08.2019 0,063388 0,065989 0,055617 0,064526 0,059404

výkonnosť posl. 12M p.a.

09.08.2018 2,25% 2,03% -1,65% 2,10% 1,23%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,20% 9,80% 7,27% 9,46% 8,24%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 15,72% 15,77% 14,48% 15,86% 14,51%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie