Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 17.6.2022

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

17.06.2022 0,043018 0,040959 0,041349 0,040558 0,045335

výkonnosť posl. 12M p.a.

17.06.2021 -9,64% -7,06% -3,93% -10,49% -7,78%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 1,51% 1,23% 1,28% 1,17% 1,82%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -9,29% -6,72% -3,79% -9,83% -7,25%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

17.06.2022 0,050653 0,047036

výkonnosť posl. 12M p.a.

17.06.2021 -11,81% -12,32%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,48% 2,04%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -15,27% -15,52%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

17.06.2022 0,057728 0,066415 0,050784 0,051712 0,033166

výkonnosť posl. 12M p.a.

17.06.2021 -9,48% -7,17% -6,75% -11,56% -35,77%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,26% 4,10% 2,50% 2,60% 0,00%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -16,02% -15,02% -11,55% -16,93% -28,43%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN ESG

NN Global

365.life

hodnota DJ v EUR

17.06.2022 0,079003 0,082213 0,059260 0,078895 0,066648

výkonnosť posl. 12M p.a.

17.06.2021 -5,84% -5,74% -15,44% -5,75% -6,93%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 8,87% 9,29% 5,84% 8,85% 7,07%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -16,57% -16,40% -17,49% -16,37% -16,20%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie