Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 21.9.2018

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

21.09.2018 0,045921 0,042973 0,042082 0,041986 0,043851 0,047038

výkonnosť posl. 12M p.a.

21.09.2017 -0,47% 0,37% -0,03% -0,43% 0,13% -0,63%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,43% 1,93% 1,77% 1,75% 2,08% 2,61%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -0,98% 0,12% -0,21% -0,44% 0,03% -1,71%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

21.09.2018 0,049767 0,046350

výkonnosť posl. 12M p.a.

21.09.2017 0,70% 1,80%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,04% 2,50%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -0,84% 0,31%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

21.09.2018 0,052059 0,054708 0,047158 0,049233 0,046345 0,047014

výkonnosť posl. 12M p.a.

21.09.2017 3,79% 8,73% 4,72% 3,10% 4,72% 10,02%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,39% 3,77% 2,63% 2,96% 2,50% 2,61%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 1,42% 4,23% 2,67% 1,06% 2,57% 3,74%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

21.09.2018 0,062211 0,064905 0,055505 0,063388 0,058415

výkonnosť posl. 12M p.a.

21.09.2017 13,10% 12,97% -0,94% 12,77% 13,19%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 10,20% 10,92% 8,27% 10,52% 9,13%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 7,46% 6,85% -0,16% 6,83% 6,48%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie