Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 11.5.2018

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

11.05.2018 0,046235 0,042931 0,042099 0,042093 0,043831 0,047806

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.05.2017 0,78% 0,80% 0,17% 0,03% 0,29% 2,38%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,55% 1,98% 1,82% 1,82% 2,14% 2,81%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -0,30% 0,02% -0,17% -0,19% -0,01% -0,10%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

11.05.2018 0,050058 0,046223

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.05.2017 1,28% 1,91%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,17% 2,55%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -0,26% 0,04%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

11.05.2018 0,051576 0,053496 0,046243 0,048854 0,045766 0,046584

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.05.2017 2,26% 3,36% 1,45% 2,47% 2,35% 7,44%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,41% 3,70% 2,55% 2,98% 2,47% 2,61%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 0,48% 1,92% 0,68% 0,28% 1,29% 2,79%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

11.05.2018 0,059180 0,061810 0,057082 0,060329 0,056234

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.05.2017 4,10% 4,04% 0,49% 3,71% 5,07%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,94% 10,72% 9,29% 10,28% 9,02%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 2,23% 1,76% 2,68% 1,67% 2,51%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie