Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 3.9.2021

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

03.09.2021 0,047756 0,044244 0,043150 0,045516 0,049428

výkonnosť posl. 12M p.a.

03.09.2020 1,72% 0,71% 0,58% 1,22% -2,34%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,23% 1,76% 1,61% 1,94% 2,45%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 0,51% -0,05% 0,07% 0,07% -2,87%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

03.09.2021 0,058827 0,055059

výkonnosť posl. 12M p.a.

03.09.2020 13,50% 11,07%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,54% 3,12%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 8,17% 6,41%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

03.09.2021 0,066021 0,074492 0,055886 0,060568 0,050327

výkonnosť posl. 12M p.a.

03.09.2020 18,72% 23,85% 12,14% 15,96% 2,03%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 4,27% 5,03% 3,21% 3,72% 2,56%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 13,03% 15,88% 8,46% 10,27% -2,85%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN Euro

NN Global

365.life

hodnota DJ v EUR

03.09.2021 0,088484 0,091955 0,070688 0,088117 0,075585

výkonnosť posl. 12M p.a.

03.09.2020 28,71% 28,79% 28,35% 27,70% 27,45%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 10,97% 11,42% 8,35% 10,92% 9,13%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 20,28% 20,23% 17,95% 19,83% 19,16%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie