Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 29.11.2019

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

29.11.2019 0,046989 0,043714 0,042686 0,044338 0,049213

výkonnosť posl. 12M p.a.

29.11.2018 3,05% 1,86% 1,56% 1,14% 6,59%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,39% 1,89% 1,73% 1,99% 2,72%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 2,98% 1,72% 1,44% 1,00% 6,37%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

29.11.2019 0,053069 0,050066

výkonnosť posl. 12M p.a.

29.11.2018 8,10% 9,55%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,24% 2,84%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 10,59% 12,28%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

29.11.2019 0,056600 0,060802 0,049834 0,053459 0,046122

výkonnosť posl. 12M p.a.

29.11.2018 11,78% 15,08% 7,85% 10,69% 6,39%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,70% 4,20% 2,80% 3,30% 2,26%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 16,09% 22,59% 11,19% 14,93% 15,44%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

29.11.2019 0,069515 0,072332 0,061330 0,070718 0,062886

výkonnosť posl. 12M p.a.

29.11.2018 17,32% 16,85% 18,78% 16,92% 11,73%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 10,13% 10,71% 8,35% 10,38% 8,70%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 26,91% 26,90% 26,24% 26,98% 21,23%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie