Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 26.6.2020

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

26.06.2020 0,046382 0,043572 0,042629 0,044455 0,050228

výkonnosť posl. 12M p.a.

26.06.2019 -0,66% -0,13% -0,08% 0,24% 3,48%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,21% 1,80% 1,65% 1,93% 2,75%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -1,47% -0,26% -0,10% 0,39% 3,46%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

26.06.2020 0,049987 0,048109

výkonnosť posl. 12M p.a.

26.06.2019 -2,60% -0,57%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,72% 2,46%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -6,77% -4,29%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

26.06.2020 0,052985 0,057053 0,048146 0,050529 0,047150

výkonnosť posl. 12M p.a.

26.06.2019 -1,49% 1,21% 0,30% -1,21% 6,58%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,11% 3,61% 2,46% 2,79% 2,32%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -7,24% -7,56% -3,72% -6,02% 4,04%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

26.06.2020 0,064471 0,066988 0,053414 0,064873 0,056643

výkonnosť posl. 12M p.a.

26.06.2019 1,40% 1,19% -6,70% 0,23% -3,85%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 8,40% 8,90% 5,95% 8,48% 6,71%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -8,49% -8,60% -14,41% -9,42% -9,91%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie