Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 28.5.2021

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

28.05.2021 0,047537 0,043989 0,042986 0,045220 0,049277

výkonnosť posl. 12M p.a.

28.05.2020 3,32% 1,70% 1,45% 2,88% -0,46%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,24% 1,75% 1,61% 1,93% 2,47%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 0,05% -0,63% -0,31% -0,58% -3,17%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

28.05.2021 0,056981 0,053221

výkonnosť posl. 12M p.a.

28.05.2020 15,09% 12,15%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,39% 2,96%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 4,78% 2,85%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

28.05.2021 0,062914 0,070231 0,053917 0,057831 0,051256

výkonnosť posl. 12M p.a.

28.05.2020 19,39% 23,89% 12,01% 15,75% 7,27%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 4,03% 4,74% 3,04% 3,49% 2,72%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 7,71% 9,25% 4,64% 5,29% -1,06%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

28.05.2021 0,081835 0,085078 0,068722 0,081691 0,070536

výkonnosť posl. 12M p.a.

28.05.2020 25,52% 25,57% 33,55% 24,59% 22,81%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 10,36% 10,83% 8,27% 10,34% 8,58%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 11,25% 11,24% 14,67% 11,09% 11,20%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie