Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 12.7.2019

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

12.07.2019 0,046795 0,043655 0,042673 0,042586 0,044352 0,048393

výkonnosť posl. 12M p.a.

12.07.2018 1,84% 1,58% 1,28% 1,27% 1,07% 3,15%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,43% 1,93% 1,77% 1,76% 2,04% 2,67%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 2,56% 1,58% 1,41% 1,59% 1,03% 4,59%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

12.07.2019 0,051913 0,048860

výkonnosť posl. 12M p.a.

12.07.2018 4,97% 6,67%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,17% 2,74%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 8,18% 9,57%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

12.07.2019 0,054665 0,057729 0,048635 0,051856 0,047992 0,044447

výkonnosť posl. 12M p.a.

12.07.2018 6,36% 7,41% 4,23% 7,11% 4,59% -5,41%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,55% 3,94% 2,70% 3,17% 2,61% 2,06%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 12,12% 16,40% 8,51% 11,48% 11,06% 11,25%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

12.07.2019 0,065618 0,068308 0,058181 0,066793 0,060697

výkonnosť posl. 12M p.a.

12.07.2018 8,68% 8,43% 4,22% 8,60% 6,17%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,82% 10,43% 8,02% 10,09% 8,65%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 19,80% 19,84% 19,76% 19,93% 17,01%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie