Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 17.1.2020

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

17.01.2020 0,047124 0,043723 0,042711 0,044316 0,048779

výkonnosť posl. 12M p.a.

17.01.2019 3,17% 1,76% 1,51% 1,01% 4,84%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,39% 1,87% 1,71% 1,97% 2,63%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 0,10% 0,09% 0,09% 0,07% 0,48%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

17.01.2020 0,054424 0,050683

výkonnosť posl. 12M p.a.

17.01.2019 11,11% 11,94%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,39% 2,89%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 1,51% 0,84%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

17.01.2020 0,058253 0,063469 0,050692 0,054439 0,046034

výkonnosť posl. 12M p.a.

17.01.2019 16,19% 22,61% 10,91% 14,53% 10,24%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,86% 4,47% 2,90% 3,39% 2,23%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 1,99% 2,84% 1,38% 1,26% 1,57%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

17.01.2020 0,072365 0,075274 0,063063 0,073485 0,064450

výkonnosť posl. 12M p.a.

17.01.2019 25,82% 25,35% 26,14% 25,27% 17,76%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 10,52% 11,08% 8,59% 10,74% 8,89%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 2,72% 2,71% 1,05% 2,60% 2,50%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie