Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 6.9.2019

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

06.09.2019 0,046998 0,043887 0,042898 0,042863 0,044581 0,050063

výkonnosť posl. 12M p.a.

06.09.2018 2,55% 2,11% 1,88% 2,10% 1,58% 7,02%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,43% 1,95% 1,79% 1,78% 2,06% 2,88%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 3,00% 2,12% 1,94% 2,25% 1,56% 8,20%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

06.09.2019 0,052167 0,049759

výkonnosť posl. 12M p.a.

06.09.2018 5,83% 8,23%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,17% 2,84%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 8,71% 11,59%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

06.09.2019 0,055217 0,057992 0,048997 0,052487 0,048176 0,047051

výkonnosť posl. 12M p.a.

06.09.2018 7,50% 7,74% 4,57% 7,76% 5,34% 0,62%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,58% 3,93% 2,73% 3,22% 2,61% 2,44%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 13,25% 16,93% 9,32% 12,84% 11,49% 17,76%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

06.09.2019 0,066019 0,068786 0,058055 0,067237 0,061426

výkonnosť posl. 12M p.a.

06.09.2018 8,08% 7,93% 8,59% 8,03% 5,70%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,70% 10,31% 7,82% 9,97% 8,64%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 20,53% 20,68% 19,50% 20,73% 18,41%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie