Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 27.1.2023

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

27.01.2023 0,043891 0,040981 0,041376 0,040951 0,045374

výkonnosť posl. 12M p.a.

27.01.2022 -6,87% -6,27% -3,50% -8,38% -5,88%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 1,58% 1,19% 1,24% 1,18% 1,77%

výkonnosť od dátumu

30.12.2022 1,07% 0,52% 0,25% 0,91% 1,19%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

27.01.2023 0,053480 0,048765

výkonnosť posl. 12M p.a.

27.01.2022 -7,45% -10,20%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,71% 2,18%

výkonnosť od dátumu

30.12.2022 4,19% 3,23%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

27.01.2023 0,062371 0,071276 0,052568 0,054982 0,034662

výkonnosť posl. 12M p.a.

27.01.2022 -4,71% -4,07% -5,51% -8,52% -10,30%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,59% 4,37% 2,61% 2,87% 0,24%

výkonnosť od dátumu

30.12.2022 4,74% 5,02% 2,71% 4,52% 3,55%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN ESG

NN Global

365.life

hodnota DJ v EUR

27.01.2023 0,085964 0,088964 0,062846 0,085736 0,073238

výkonnosť posl. 12M p.a.

27.01.2022 -3,38% -3,75% -5,96% -3,32% -1,92%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,19% 9,54% 6,08% 9,16% 7,59%

výkonnosť od dátumu

30.12.2022 5,41% 5,18% 5,61% 5,31% 7,48%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie