Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 15.1.2019

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

15.01.2019 0,045632 0,042963 0,042079 0,041917 0,043888 0,046356

výkonnosť posl. 12M p.a.

15.01.2018 -1,63% 0,19% -0,08% -0,49% 0,22% -3,40%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,33% 1,88% 1,73% 1,70% 2,04% 2,44%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 0,01% -0,03% 0,00% 0,00% -0,02% 0,19%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

15.01.2019 0,048769 0,045052

výkonnosť posl. 12M p.a.

15.01.2018 -3,77% -3,36%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,82% 2,23%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 1,63% 1,03%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

15.01.2019 0,049881 0,051348 0,045557 0,047231 0,044067 0,041459

výkonnosť posl. 12M p.a.

15.01.2018 -4,15% -3,82% -1,28% -4,28% -3,46% -11,09%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,99% 3,21% 2,32% 2,58% 2,07% 1,62%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 2,31% 3,53% 1,65% 1,54% 1,98% 3,77%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

15.01.2019 0,057071 0,059580 0,049938 0,058220 0,054209

výkonnosť posl. 12M p.a.

15.01.2018 -3,22% -3,20% -12,44% -3,30% -1,41%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 8,31% 9,00% 6,20% 8,63% 7,50%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 4,19% 4,53% 2,79% 4,54% 4,50%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie