Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 12.1.2022

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

12.01.2022 0,047327 0,043805 0,042923 0,044838 0,048534

výkonnosť posl. 12M p.a.

12.01.2021 -0,44% -0,92% -0,37% -1,30% -4,02%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,13% 1,66% 1,54% 1,80% 2,28%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -0,21% -0,24% -0,13% -0,31% -0,70%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

12.01.2022 0,059537 0,055756

výkonnosť posl. 12M p.a.

12.01.2021 7,99% 6,68%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,53% 3,13%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -0,41% 0,15%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

12.01.2022 0,068249 0,077824 0,056997 0,062457 0,044637

výkonnosť posl. 12M p.a.

12.01.2021 14,79% 18,69% 9,61% 11,95% -16,52%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 4,38% 5,20% 3,27% 3,83% 1,78%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -0,71% -0,43% -0,72% 0,33% -3,68%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN ESG

NN Global

365.life

hodnota DJ v EUR

12.01.2022 0,092942 0,096529 0,071293 0,092602 0,077787

výkonnosť posl. 12M p.a.

12.01.2021 23,24% 23,09% 17,74% 22,79% 18,53%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 11,10% 11,53% 8,13% 11,06% 9,10%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -1,85% -1,85% -0,73% -1,84% -2,20%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie