Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 15.1.2021

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

15.01.2021 0,047570 0,044273 0,043122 0,045495 0,050770

výkonnosť posl. 12M p.a.

15.01.2020 0,97% 1,29% 0,99% 2,67% 4,06%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,30% 1,84% 1,67% 2,01% 2,72%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 0,12% 0,01% 0,00% 0,02% -0,23%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

15.01.2021 0,055043 0,052307

výkonnosť posl. 12M p.a.

15.01.2020 1,64% 3,56%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,25% 2,91%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 1,21% 1,09%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

15.01.2021 0,059376 0,065556 0,051961 0,055755 0,053296

výkonnosť posl. 12M p.a.

15.01.2020 2,65% 4,24% 3,00% 2,95% 16,18%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,74% 4,39% 2,87% 3,33% 3,04%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 1,65% 1,98% 0,84% 1,51% 2,88%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

15.01.2021 0,075317 0,078319 0,060370 0,075353 0,065340

výkonnosť posl. 12M p.a.

15.01.2020 5,23% 5,19% -3,15% 3,62% 2,51%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,77% 10,26% 7,04% 9,78% 8,01%

výkonnosť od dátumu

31.12.2020 2,39% 2,40% 0,73% 2,47% 3,01%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie