Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 13.7.2018

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

13.07.2018 0,045972 0,042998 0,042146 0,042068 0,043893 0,047022

výkonnosť posl. 12M p.a.

13.07.2017 0,04% 0,91% 0,36% 0,07% 0,41% 0,67%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,48% 1,96% 1,81% 1,79% 2,12% 2,65%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -0,87% 0,17% -0,06% -0,25% 0,13% -1,74%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

13.07.2018 0,049539 0,045901

výkonnosť posl. 12M p.a.

13.07.2017 0,84% 1,59%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,05% 2,46%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -1,30% -0,66%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

13.07.2018 0,051526 0,053993 0,046756 0,048522 0,045976 0,047271

výkonnosť posl. 12M p.a.

13.07.2017 2,96% 6,51% 3,48% 2,30% 3,76% 11,27%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,36% 3,72% 2,61% 2,89% 2,48% 2,69%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 0,38% 2,87% 1,80% -0,40% 1,76% 4,31%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

13.07.2018 0,060672 0,063340 0,055936 0,061856 0,057449

výkonnosť posl. 12M p.a.

13.07.2017 8,53% 8,44% 0,11% 8,30% 9,74%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 10,09% 10,84% 8,67% 10,43% 9,13%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 4,81% 4,28% 0,62% 4,24% 4,72%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie