Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 14.2.2020

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

14.02.2020 0,047282 0,043899 0,042858 0,044482 0,049656

výkonnosť posl. 12M p.a.

14.02.2019 3,04% 1,77% 1,51% 1,27% 6,31%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,40% 1,89% 1,73% 1,98% 2,74%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 0,44% 0,49% 0,43% 0,45% 2,28%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

14.02.2020 0,055075 0,051484

výkonnosť posl. 12M p.a.

14.02.2019 10,78% 12,28%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,45% 2,99%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 2,72% 2,43%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

14.02.2020 0,059262 0,064756 0,051392 0,055464 0,047703

výkonnosť posl. 12M p.a.

14.02.2019 15,24% 20,60% 10,19% 14,70% 7,78%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,96% 4,58% 2,98% 3,50% 2,46%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 3,75% 4,93% 2,78% 3,16% 5,26%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

14.02.2020 0,074402 0,077398 0,063471 0,075457 0,065768

výkonnosť posl. 12M p.a.

14.02.2019 23,41% 23,10% 22,19% 22,79% 15,18%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 10,80% 11,36% 8,59% 11,00% 9,08%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 5,61% 5,60% 1,70% 5,35% 4,60%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie