Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 10.5.2019

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

10.05.2019 0,046414 0,043425 0,042475 0,042318 0,044121 0,047354

výkonnosť posl. 12M p.a.

10.05.2018 0,39% 1,16% 0,88% 0,54% 0,65% -0,74%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,40% 1,92% 1,76% 1,73% 2,03% 2,54%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 1,72% 1,04% 0,94% 0,95% 0,51% 2,35%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

10.05.2019 0,050429 0,047013

výkonnosť posl. 12M p.a.

10.05.2018 0,75% 1,79%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,00% 2,49%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 5,09% 5,43%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

10.05.2019 0,052643 0,055660 0,047505 0,049794 0,046452 0,045546

výkonnosť posl. 12M p.a.

10.05.2018 2,12% 4,00% 2,74% 2,02% 1,57% -2,15%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,31% 3,72% 2,57% 2,91% 2,40% 2,26%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 7,97% 12,22% 5,99% 7,05% 7,50% 14,00%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

10.05.2019 0,062277 0,064917 0,055760 0,063474 0,058105

výkonnosť posl. 12M p.a.

10.05.2018 5,39% 5,10% -2,38% 5,29% 3,43%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,26% 9,91% 7,58% 9,56% 8,20%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 13,70% 13,89% 14,77% 13,98% 12,01%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie