Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 16.9.2022

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

16.09.2022 0,043097 0,040962 0,041367 0,040738 0,045205

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.09.2021 -9,74% -7,28% -4,08% -10,35% -8,40%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 1,50% 1,21% 1,27% 1,18% 1,78%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -9,13% -6,72% -3,75% -9,43% -7,51%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

16.09.2022 0,051864 0,047767

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.09.2021 -11,01% -12,70%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,58% 2,10%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -13,25% -14,20%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN

-

365.life

hodnota DJ v EUR

16.09.2022 0,061110 0,071258 0,052507 0,053227 0,034969

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.09.2021 -6,43% -3,69% -5,69% -11,62% -29,01%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,55% 4,46% 2,66% 2,74% 0,30%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -11,10% -8,83% -8,55% -14,50% -24,54%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

UNIQA

NN ESG

NN Global

365.life

hodnota DJ v EUR

16.09.2022 0,085238 0,088365 0,062596 0,085054 0,070727

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.09.2021 -3,00% -3,25% -10,80% -2,84% -5,95%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,44% 9,81% 6,25% 9,41% 7,50%

výkonnosť od dátumu

31.12.2021 -9,99% -10,15% -12,84% -9,84% -11,07%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie