Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 11.10.2019

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

11.10.2019 0,046984 0,043759 0,042728 0,042670 0,044429 0,049409

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.10.2018 2,59% 2,01% 1,75% 1,99% 1,45% 5,80%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,41% 1,92% 1,75% 1,74% 2,02% 2,77%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 2,97% 1,82% 1,54% 1,79% 1,21% 6,79%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

11.10.2019 0,052318 0,049660

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.10.2018 8,00% 9,90%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,17% 2,80%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 9,03% 11,37%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

11.10.2019 0,055356 0,058214 0,048957 0,052457 0,048299 0,046272

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.10.2018 10,09% 11,62% 6,45% 9,91% 7,51% 6,20%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,57% 3,93% 2,70% 3,19% 2,61% 2,31%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 13,54% 17,37% 9,23% 12,78% 11,77% 15,81%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

11.10.2019 0,066563 0,069273 0,059248 0,067728 0,061497

výkonnosť posl. 12M p.a.

11.10.2018 12,75% 12,75% 14,07% 12,68% 10,90%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,69% 10,27% 8,01% 9,94% 8,54%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 21,52% 21,53% 21,95% 21,61% 18,55%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie