Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 18.3.2019

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

18.03.2019 0,046159 0,043253 0,042330 0,042205 0,043997 0,047116

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.03.2018 -0,40% 0,83% 0,54% 0,31% 0,43% -1,44%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,38% 1,91% 1,75% 1,73% 2,03% 2,53%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 1,16% 0,64% 0,59% 0,68% 0,23% 1,83%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

18.03.2019 0,050610 0,046861

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.03.2018 1,71% 1,42%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,06% 2,49%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 5,47% 5,09%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

18.03.2019 0,052720 0,055367 0,047317 0,049659 0,046378 0,045283

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.03.2018 3,42% 6,64% 3,55% 1,89% 3,44% -2,36%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,36% 3,72% 2,56% 2,92% 2,42% 2,24%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 8,13% 11,63% 5,57% 6,76% 7,33% 13,34%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

18.03.2019 0,062191 0,064837 0,055200 0,063408 0,058048

výkonnosť posl. 12M p.a.

16.03.2018 8,44% 8,16% 1,49% 8,18% 6,99%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,45% 10,10% 7,59% 9,75% 8,37%

výkonnosť od dátumu

31.12.2018 13,54% 13,75% 13,62% 13,86% 11,90%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie