Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 22.5.2020

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

22.05.2020 0,045785 0,043147 0,042312 0,043776 0,049364

výkonnosť posl. 12M p.a.

22.05.2019 -1,32% -0,66% -0,41% -0,84% 4,11%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,14% 1,74% 1,61% 1,84% 2,65%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -2,74% -1,23% -0,85% -1,15% 1,68%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

22.05.2020 0,048739 0,046642

výkonnosť posl. 12M p.a.

22.05.2019 -3,56% -0,76%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,56% 2,27%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -9,10% -7,20%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

-

PB

hodnota DJ v EUR

22.05.2020 0,051750 0,055565 0,047468 0,048895 0,048027

výkonnosť posl. 12M p.a.

22.05.2019 -2,33% -0,12% -0,47% -1,73% 6,33%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,97% 3,45% 2,38% 2,58% 2,46%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -9,40% -9,97% -5,07% -9,06% 5,97%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN Euro

NN Global

PB

hodnota DJ v EUR

22.05.2020 0,063151 0,065641 0,048668 0,063706 0,055909

výkonnosť posl. 12M p.a.

22.05.2019 -0,14% -0,37% -13,22% -1,11% -5,01%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 8,22% 8,74% 4,81% 8,34% 6,62%

výkonnosť od dátumu

31.12.2019 -10,36% -10,44% -22,02% -11,05% -11,08%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie