Porovnanie fondov s konkurenciou


Stav k 2.11.2018

Dlhopisové garantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

02.11.2018 0,045796 0,042948 0,042056 0,041886 0,043847 0,046606

výkonnosť posl. 12M p.a.

02.11.2017 -1,17% -0,15% -0,46% -0,90% -0,08% -2,33%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,39% 1,91% 1,75% 1,72% 2,06% 2,52%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -1,25% 0,06% -0,27% -0,68% 0,03% -2,61%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Zmiešané negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

02.11.2018 0,048789 0,045445

výkonnosť posl. 12M p.a.

02.11.2017 -3,11% -2,07%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 2,87% 2,33%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -2,79% -1,64%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Akciové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

02.11.2018 0,050455 0,052795 0,046145 0,047992 0,045027 0,044018

výkonnosť posl. 12M p.a.

02.11.2017 -1,99% 0,53% 0,42% -1,96% -0,85% -2,94%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

22.03.2005 3,12% 3,46% 2,45% 2,74% 2,26% 2,09%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 -1,71% 0,58% 0,47% -1,49% -0,34% -2,87%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie
 
Indexové negarantované fondy

Dátum

VÚB Generali

Allianz

AXA

NN

Aegon

PB

hodnota DJ v EUR

02.11.2018 0,059147 0,061768 0,052271 0,060365 0,055978

výkonnosť posl. 12M p.a.

02.11.2017 2,48% 2,48% -10,41% 2,37% 3,17%

výkonnosť od vzniku DF p.a.

04.04.2012 9,17% 9,89% 7,14% 9,51% 8,26%

výkonnosť od dátumu

29.12.2017 2,17% 1,69% -5,98% 1,73% 2,04%

Legenda

najlepšie hodnotenie najslabšie hodnotenie