V priebehu februára a marca budeme sporiteľom starobného dôchodkové sporenia posielať výpisy. Ak si sporiteľ zvolil na doručovanie výpisov e-mailovú adresu, výpis mu bude doručený do emailu. Ak si sporiteľ zvolil ukladanie výpisov na svoj elektronický osobný dôchodkový účet, výpis si nájde tam. V ostatných prípadoch budú výpisy doručované poštou.