Druhý pilier funguje na Slovensku od roku 2005

Musia sa rozhodovať medzi platením účtov za energie, nákupom potravín alebo liekov.

Možnosť sporiť si na dôchodok na osobnom účte v druhom pilieri majú Slováci od roku 2005. Za takmer 20 rokov prešiel tento systém mnohými zmenami. V relácii Peniaze sme sa venovali jeho fungovaniu.

„Od 1. 5. 2023 všetci ľudia do 40 rokov, ktorým vznikne vzťah so Sociálnou poisťovňou, teda sa niekde zamestnajú, vstupujú do druhého piliera automaticky. Funguje to tak, že do šiestich mesiacov si takýto sporiteľ môže zjednať vlastnú zmluvu o druhom pilieri. Ak to nestihne alebo to odignoruje, tak mu ju štát pridelí automaticky, teda rozhodne, v ktorej spoločnosti si bude sporiť,“ vysvetlil investičný analytik Fingo.sk Jakub Nagy.

Takýto sporiteľ má následne 730 dní na to, aby z druhého piliera vystúpil. „Ak vystúpi, tak sa všetky peniaze, ktoré mal v druhom pilieri prelejú späť do prvého piliera. Všetci sporitelia, ktorým vznikol druhý pilier do 1. 5. 2023, nemajú aktuálne možnosť z neho vystúpiť. Tá by sa im naskytla, až keď sa druhý pilier zo zákona znova otvorí,“ pokračuje Nagy.

Ak sa sporiteľ opätovne rozhodne vstúpiť do druhého piliera, tak začína sporiť od nuly. Z prvého piliera sa neprenášajú peniaze naspäť. „Preto sa neodporúča vystupovať z druhého piliera, pretože všetky vaše príspevky a zhodnotenie, ktoré ste tam získali sa vrátia Sociálnej poisťovni, ktorá ich rozdá všetkým okolo vás,“ zdôraznil Nagy.

Často sa objavujú otázky, ako sú peniaze v druhom pilieri chránené. „Majetok sporiteľov je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti, čiže ani prípadný krach správcovskej dôchodkovej spoločnosti nemá dopad na úspory. Z tohto pohľadu je to bezpečné,“ tvrdí spoluzakladateľ Finax Radoslav Kasík.

„Čo sa týka garancie, dnes máme primárne predvolenú investičnú stratégiu. To znamená, že vstupujúci do druhého piliera investujú dynamicky podľa svojho veku. Tam výnosy alebo úspory garantované nie sú. Pred dôchodkom sa postupne preklápajú do garantovaných fondov,“ pokračuje.

Ako fungujú garantované fondy

Najviac majetku je stále v garantovaných fondoch. „Tie sú garantované v zmysle, že starobná dôchodková spoločnosť pri odchode do dôchodku musí zabezpečiť aspoň vklady. Pokiaľ by hodnota majetku bola nižšia ako suma celkových vkladov, tak to musí doplatiť z vlastného vrecka,“ upozorňuje Kasík.

Keď sporiteľ dosiahne dôchodkový vek a dostane prípis zo Sociálnej poisťovne, že má nárok na starobný dôchodok, tak v tom momente mu končí aj sporenie v druhom pilieri. „Správcovská spoločnosť mu pošle tzv. ponuku. Tá závisí od toho, ako dlho si sporí, ako veľa peňazí tam má nasporených. Podľa toho dostane možnosť zakúpiť si dôchodok v životnej poisťovni,“ vysvetľuje Nagy.

Existuje aj možnosť tzv. programového výberu, čiže sporiteľ sa individuálne dohodne so správcovskou spoločnosťou, ktorá mu bude dôchodok vyplácať.

Čo sa stane s peniazmi, ak sporiteľ umrie?

Ak človek umrie pred alebo po nástupe do dôchodku, tak sú jeho peniaze z druhého piliera predmetom dedenia. „Je možnosť určiť oprávnenú osobu, ktorá by tieto úspory automaticky získala, takže nemusia byť predmetom dedičského konania,“ hovorí Kasík.

Pokiaľ sa človek dožije dôchodku, tak tam je viac možností, ktoré závisia aj od toho, akým spôsobom sa dôchodok čerpá. „Základný dôchodok je doživotný dôchodok, inak povedané anuita od poisťovne, čiže si kupujete doživotný dôchodok. Ten má sedemročnú garanciu. Ak v tomto období jeho poberateľ umrie, tak pozostalý zdedí zvyšok, zostávajúce nevyplatené sumy,“ pokračuje Kasík.

„Druhou, momentálne viac pretláčanou možnosťou, je programový výber, ten je plne dedičný,“ uzavrel.

Zdroj: RTVS