Preskočiť na obsah

Fond Index - víťaz kategórie 2. pilier v roku 2020

Uzavrieť online
zlatá minca 2020 1. miesto 2. pilier

Výber fondov

Klasik

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Vhodný pre veľmi konzervatívnych sporiteľov, ktorí majú nízku toleranciu k výkyvom na trhoch a sporiteľov, ktorí majú blízko k odchodu do dôchodku.

Z dlhodobého hľadiska je riziko fondu najnižšie, ale taktiež aj jeho očakávaná výkonnosť.

Je možné kombinovať ho so sporením v negarantovaných fondoch a zvýšiť tak výnos Vašich úspor. Vo fonde nie sú žiadne akciové investície a sporiteľom garantujeme kladný výnos fondu na období 10 rokov.

Viac informácií

Smart

Zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond

Fond je zameraný na zelené investície zlepšujúce planétu a na najnovšie inovácie v investovaní. Ide o aktívne spravovaný zmiešaný fond. Vo fonde investujeme do akcií, dlhopisov, drahých kovov, realitných investícií, ale napr. aj do blockchain technológie, umelej inteligencie, alebo zdieľanej ekonomiky.

Dlhodobý výnos a riziko tohto fondu sú vyššie ako v dlhopisovom garantovanom fonde, no stále nižšie ako v akciovom a indexovom fonde.

Zelený inovatívny negarantovaný fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať vyššie riziko v akciovom a indexovom fonde a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania v dlhopisovom fonde.

Viac informácií

Profit

Akciový negarantovaný dôchodkový fond

Ide o aktívne spravovaný dôchodkový fond, ktorý investuje najmä do akcií. Okrem akcií sú vo fonde zastúpené aj drahé kovy a realitné a dlhopisové investície.

Je vhodný pre väčšinu sporiteľov, ktorí majú viac ako 10 rokov do odchodu do dôchodku a sporiteľov hľadajúcich vysoké zhodnotenie pri nižšom riziku ako v indexovom fonde.

Na riadení sa podieľajú aj automatizované stratégie, ktorých cieľom je zvyšovať očakávané zhodnotenie a znižovať dopady výkyvov na trhoch. Konzervatívnejší sporitelia môžu fond kombinovať s dlhopisovým garantovaným fondom.

Viac informácií

Index

Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Ide o pasívne spravovaný akciový fond, ktorého úlohou je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj akciového indexu MSCI World v eurách.

Je vhodný predovšetkým pre mladých sporiteľov a sporiteľov hľadajúcich čo najvyšší výnos. Tento fond je z dlhodobého hľadiska najvýkonnejší, ale sporitelia tiež môžu očakávať najväčšie výkyvy v krízových obdobiach.

Fond investuje výlučne do akciových investícií a konzervatívnejší sporitelia môžu fond kombinovať s dlhopisovým garantovaným fondom.

Viac informácií

Zvoľte si vhodný dôchodkový fond

Vyplňte náš krátky investičný dotazník, ktorý Vám pomôže pri Vašom rozhodovaní.

Spustiť dotazník

Vypočítajte si zhodnotenie úspor

Môžete si zvoliť jeden fond alebo kombináciu dvoch. Ak si zvolíte kombináciu, jeden z týchto fondov musí byť vždy KLASIK - dlhopisový garantovaný d.f..
%
%

Suma na Vašom dôchodkovom účte po dosiahnutí 64 rokov

0 €
Uzavrieť online
Výpočet zhodnotenia má informatívny charakter a nepredstavuje prognózu budúcej výšky zostatku na dôchodkovom účte sporiteľa. Očakávaná výkonnosť dôchodkového fondu je odhadom dlhodobej výkonnosti fondu na základe očakávanej výkonnosti akciových a dlhopisových trhov. Od 52. roku života sporiteľa sa majetok podľa zákona postupne presúva do dlhopisového fondu KLASIK, čo nie je zohľadnené v uvedenom výpočte Propagované zhodnotenie dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho zhodnotenia.