Preskočiť na obsah

Aj peniaze na dôchodku môžeš mať pod kontrolou

Uzavrieť online

Výhody sporenia v 2. pilieri

Nebudete platiť nič navyše

Nebudete platiť nič navyše

Na Váš osobný dôchodkový účet sa presmeruje časť Vašich odvodov, ktoré už teraz platíte do Sociálnej poisťovne.

Dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov

Dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov

Zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a z úspor nasporených na Vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier).

Online prístup

Online prístup

Vo VÚB Generali získate s aplikáciou dôchodok prehľad o svojich dôchodkových úsporách a všetko vybavíte na pár klikov.

Úspory sú dediteľné

Úspory sú dediteľné

V prípade úmrtia dostane úspory Vami určená oprávnená osoba alebo budú predmetom dedenia.

Dobrovoľné príspevky

Dobrovoľné príspevky

Dobrovoľnými príspevkami si môžete Váš budúci dôchodok ešte zvýšiť.

Zmeniť fond je jednoduché

Zmeniť fond je jednoduché

Váš dôchodkový fond môžete kedykoľvek bezplatne zmeniť a môžete sporiť aj v dvoch fondoch súčasne.

Žiadne dane

Žiadne dane

Výnosy z 2. piliera nie sú zdaňované.

Osobný dôchodkový účet

Osobný dôchodkový účet

Úspory sú vedené na Vašom osobnom dôchodkovom účte.

Zvoľte si vhodný dôchodkový fond

Vyplňte náš krátky investičný dotazník, ktorý Vám pomôže pri Vašom rozhodovaní.

Spustiť dotazník

Fondy s vynikajúcou výkonnosťou

Náš fond Index získal ocenenie Zlatá minca ako najlepší finančný produkt roku 2020 v kategórii 2. pilier.

Zobraziť fondy

Najčastejšie otázky

Uzatvorenie zmluvy je veľmi jednoduché a zaberie 10-15 minút.

Všetko vybavíte z pohodlia domova – od vyplnenia údajov až po samotný podpis. Následne Vám zmluva príde do emailu.

  • 10 minút času. ??
  • Dva doklady totožnosti (prvý doklad občiansky preukaz, druhý doklad – vodičský preukaz, pas, karta poistenca).
  • Aktuálnu emailovú adresu a Vaše mobilné telefónne číslo.

O všetkom budete informovaný formou emailovej notifikácie.

Po akceptácii zmluvy Sociálnou poisťovňou sa zmluva stane od prvého dňa nasledujúceho mesiaca účinná. Sociálna poisťovňa má na preposlanie príspevku od zamestnávateľa na Váš dôchodkový účet 60-dňovú lehotu.

Ak ste proces ukončili po registrácii (vyplnili ste osobné údaje a vytvorili ste si heslo), je možné zmluvu dokončiť kedykoľvek prihlásením sa do portálu iSporiteľ.

Ak ste proces ukončili pred registráciou, je potrebné začať s vypĺňaním zmluvy od začiatku.

Vypočítajte si zhodnotenie úspor

Môžete si zvoliť jeden fond alebo kombináciu dvoch. Ak si zvolíte kombináciu, jeden z týchto fondov musí byť vždy KLASIK - dlhopisový garantovaný d.f..
%
%

Suma na Vašom dôchodkovom účte po dosiahnutí 64 rokov

0 €
Uzavrieť online
Výpočet zhodnotenia má informatívny charakter a nepredstavuje prognózu budúcej výšky zostatku na dôchodkovom účte sporiteľa. Očakávaná výkonnosť dôchodkového fondu je odhadom dlhodobej výkonnosti fondu na základe očakávanej výkonnosti akciových a dlhopisových trhov. Od 52. roku života sporiteľa sa majetok podľa zákona postupne presúva do dlhopisového fondu KLASIK, čo nie je zohľadnené v uvedenom výpočte Propagované zhodnotenie dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho zhodnotenia.

Chcem vstúpiť do 2. piliera

Založiť 2. pilier