Preskočiť na obsah

Šetrite si na dôchodok s najlepšími

Uzavrieť online

Máte správne zvolenú DSSku?

Výkonnosti fondov 2019-2021
Negarantované dôchodkové fondy
Indexové fondy
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

72,88%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

72,54%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

69,39%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

53,32%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

47,83%

Akciové fondy
Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
PROGRES akciový negarantovaný d.f.

57,58%

VÚB Generali d.s.s., a.s.
PROFIT, akciový negarantovaný d.f.

40,99%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.

33,83%

UNIQA d.s.s., a.s.
Akciový negarantovaný a.d.f.

28,10%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life akciový negarantovaný d.f.

15,99%

Zmiešané fondy
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.

24,85%

VÚB Generali d.s.s., a.s.
SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.

24,59%

Negarantované dôchodkové fondy
Indexové fondy
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

72,88%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

72,54%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

69,39%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

53,32%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

47,83%

Akciové fondy
Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
PROGRES akciový negarantovaný d.f.

57,58%

VÚB Generali d.s.s., a.s.
PROFIT, akciový negarantovaný d.f.

40,99%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.

33,83%

UNIQA d.s.s., a.s.
Akciový negarantovaný a.d.f.

28,10%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life akciový negarantovaný d.f.

15,99%

Zmiešané fondy
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.

24,85%

VÚB Generali d.s.s., a.s.
SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.

24,59%

Garantované dôchodkové fondy
365.life, d. s. s., a. s.
365.life dlhopisový garantovaný d.f.

5,64%

VÚB Generali d.s.s., a.s.
KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.

3,94%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.

2,46%

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
GARANT dlhopisový garantovaný d.f.

2,18%

UNIQA d.s.s., a.s.
Dlhopisový garantovaný d.d.f.

2,13%

Garantované dôchodkové fondy
365.life, d. s. s., a. s.
365.life dlhopisový garantovaný d.f.

5,64%

VÚB Generali d.s.s., a.s.
KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.

3,94%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.

2,46%

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
GARANT dlhopisový garantovaný d.f.

2,18%

UNIQA d.s.s., a.s.
Dlhopisový garantovaný d.d.f.

2,13%

* do 30.11.2021 ako indexový fond
Zdroj: Národná banka Slovenska

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za rok:
2019 - 2,7 %
2020 - 1,9 %
2021 - 3,2 %

Zverejnené hodnoty výkonností dôchodkových fondov túto infláciu nezohľadňujú.
Zdroj: Štatistický úrad SR

S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Najvýkonnejší indexový fond 3 roky po sebe!

2021
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

28,73%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

28,58%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

28,28%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

25,39%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

19,84%

2021
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

28,73%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

28,58%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

28,28%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

25,39%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

19,84%

2020
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

4,42%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

4,36%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

2,67%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

0,88%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

-3,97%

2020
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

4,42%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

4,36%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

2,67%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

0,88%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

-3,97%

2019
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

28,62%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

28,61%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

28,58%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

28,46%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

21,21%

2019
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

28,62%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

28,61%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

28,58%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

28,46%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

21,21%

* do 30.11.2021 ako indexový fond
Zdroj: Národná banka Slovenska

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za rok:
2019 - 2,7 %
2020 - 1,9 %
2021 - 3,2 %

Zverejnené hodnoty výkonností dôchodkových fondov túto infláciu nezohľadňujú.
Zdroj: Štatistický úrad SR

S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Ďalší silný rok pre našich sporiteľov

Výkonnosti fondov 2021
Negarantované dôchodkové fondy
Indexové fondy
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

28,73%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

28,58%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

28,28%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

25,39%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

19,84%

Akciové fondy
Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
PROGRES akciový negarantovaný d.f.

21,58%

VÚB Generali d.s.s., a.s.
PROFIT, akciový negarantovaný d.f.

17,68%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.

13,34%

UNIQA d.s.s., a.s.
Akciový negarantovaný a.d.f.

11,42%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life akciový negarantovaný d.f.

-10,54%

Zmiešané fondy
VÚB Generali d.s.s., a.s.
SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.

9,93%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.

7,60%

Negarantované dôchodkové fondy
Indexové fondy
VÚB Generali d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný d.f.

28,73%

UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný a.d.f.

28,58%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

28,28%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life indexový negarantovaný d.f.

25.39%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. *

19,84%

Akciové fondy
Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
PROGRES akciový negarantovaný d.f.

21.58%

VÚB Generali d.s.s., a.s.
PROFIT, akciový negarantovaný d.f.

17,68%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.

13,34%

UNIQA d.s.s., a.s.
Akciový negarantovaný a.d.f.

11,42%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life akciový negarantovaný d.f.

-10,54%

Zmiešané fondy
VÚB Generali d.s.s., a.s.
SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.

9,93%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.

7,60%

Garantované dôchodkové fondy
VÚB Generali d.s.s., a.s.
KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.

-0,18%

UNIQA d.s.s., a.s.
Dlhopisový garantovaný d.d.f.

-0,33%

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
GARANT dlhopisový garantovaný d.f.

-0,80%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.

-1,11%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life dlhopisový garantovaný d.f.

-3,95%

Garantované dôchodkové fondy
VÚB Generali d.s.s., a.s.
KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.

-0,18%

UNIQA d.s.s., a.s.
Dlhopisový garantovaný d.d.f.

-0,33%

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
GARANT dlhopisový garantovaný d.f.

-0,80%

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.

-1,11%

365.life, d. s. s., a. s.
365.life dlhopisový garantovaný d.f.

-3,95%

* do 30.11.2021 ako indexový fond
Zdroj: Národná banka Slovenska

Priemerná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za rok:
2021 - 3,2 %

Zverejnené hodnoty výkonností dôchodkových fondov túto infláciu nezohľadňujú.
Zdroj: Štatistický úrad SR

S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Chcem vstúpiť do 2. piliera

Ešte nemáte 2. pilier? Nemusíte nikam chodiť, starobné dôchodkové sporenie si založíte aj z pohodlia domova.

Založiť 2. pilier

Chcem prestúpiť do VÚB Generali

Chcete prejsť k najlepším? Vyplňte prestupovú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení z pohodlia domova.

Prestúpiť do VÚB Generali