Váš dôchodok aj v mobile

Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu a pohodlne spravujte svoj dôchodok.

Scroll down

Majte preh¾ad
o svojich úsporách

Získajte preh¾ad o vašich financiách. S aplikáciou dôchodok máte všetko, èo vás o vašom dôchodku zaujíma, vždy poruke. V bezpeènom prostredí modernej aplikácie.

Šetríš si na dôchodok?
Videné
Áno a už ho mám aj v mobile.
Videné
Investuješ do budúcnosti?
Videné
Áno, cez appku dôchodok na pár klikov.
Videné

Všetko vybavíte
na pár klikov

Chcete upravi Vašu investiènú stratégiu, urèi si dedièov alebo zmeni Vaše osobné a kontaktné údaje? S aplikáciou dôchodok to a mnoho iného zvládnete na pár klikov. O všetko ostatné sa už postaráme my.

Objavte ïalšie funkcie,
ktoré sme pre vás pripravili

Dôchodkový úèet

Obraty dôchodkového úètu

Zmeny

Výpis z dôchodkového úètu

Elektronické služby