UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Nasporte si s nami
na slušný dôchodok

Nespoliehajte sa na sociálnu poisťovňu
a využite dobrovoľné príspevky

AKO VSTÚPIŤ

 


V súčasnosti môže prvú zmluvu o sds (2. pilier) uzatvoriť osoba  

  1. ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a
  2. ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (zmluva do 2.piliera) nedovŕšila 35 rokov veku.

V prípade ak chcete prestúpiť z inej DSS do našej spoločnosti, je potrebné k zmluve o sds priložiť akceptačný list, ktorý Vám vydá pobočka Sociálnej poisťovne, príslušná podľa miesta Vášho trvalého alebo prechodného pobytu.

Prečítajte si viac informácií

    AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Potom ste povinný doručiť do 31.03.2013 do našej spoločnosti "Vyhlásenie" sporiteľa, o tom, že si je vedomý skutočnosti, že v týchto fondoch nie je DSS povinná dopĺňať majetok podľa § 63d zákona č. 43/2004 Z.z. o sds a napriek tomu, chce zotrvať naďalej v tomto fonde. [viac]

V roku 2012 si za správcu svojich úspor dobrovoľne vybralo našu spoločnosť 12 094 sporiteľov a 1 574 sporiteľom našu spoločnosť určila Sociálna poisťovňa, podľa zákona o sds. [viac]

V priebehu mesiaca január posielame všetkým našim sporiteľom výpisy z ich osobných dôchodkových účtov. Tento rok, dochádza prvý krát k tomu, že niektorí sporitelia od nás obdržia “dva“ výpisy z osobných dôchodkových účtov. [viac]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VÝKONNOSŤ FONDOV


Pre viac informácií o výkonnosti dôchodkových fondov, kliknite na obrázok  


Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.  Viac informácií