UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI


PREJDITE NA ELEKTRONICKÉ VÝPISY AJ VY A VYHRAJTE
1.2.3.4. - 10.
TV SamsungRobotický
vysávač LG
Kávovar
De`Longhi
Apple iPad
mini

Aktivovať elektronický výpis

Elektronický výpis si môžete aktivovať aj telefonicky:    0850 111 110

Papierové výpisy
 ničia stromy

AKO VSTÚPIŤ

 


V súčasnosti môže prvú zmluvu o sds (2. pilier) uzatvoriť osoba  

  1. ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a
  2. ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (zmluva do 2.piliera) nedovŕšila 35 rokov veku.

V prípade ak chcete prestúpiť z inej DSS do našej spoločnosti, je potrebné k zmluve o sds priložiť akceptačný list, ktorý Vám vydá pobočka Sociálnej poisťovne, príslušná podľa miesta Vášho trvalého alebo prechodného pobytu.

Prečítajte si viac informácií

    AKTUÁLNE INFORMÁCIE

V zmysle zákona boli do garantovaného dôchodkového fondu KLASIK presunutí všetci sporitelia, ktorí neprejavili záujem zostať v negarantovaných fondoch (STABIL, PROFIT, INDEX). [viac]

  [viac]

Sporiteľ tak má možnosť efektívnejšie nakladať so svojimi dôchodkovými úsporami a prispôsobiť ich viac svojim individuálnym preferenciám. [viac]

Potom ste povinný doručiť do 31.03.2013 do našej spoločnosti "Vyhlásenie" sporiteľa, o tom, že si je vedomý skutočnosti, že v týchto fondoch nie je DSS povinná dopĺňať majetok podľa § 63d zákona č. 43/2004 Z.z. o sds a napriek tomu, chce zotrvať naďalej v tomto fonde. [viac]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VÝKONNOSŤ FONDOV


Pre viac informácií o výkonnosti dôchodkových fondov, kliknite na obrázok  


Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.  Viac informácií