Spolupráca s VÚB Generali d.s.s., a.s.

 

Spoločnosť VÚB Generali d.s.s., a.s. je jedným z lídrov na trhu starobného dôchodkového sporenia

Myslieť na zabezpečenie poproduktívneho obdobia života doteraz nebolo a žiaľ, v súčasnej dobe stále nie je dostatočne v povedomí aktívnej populácie. Preto sme tu my, aby sme pomohli zabezpečiť príjemnejší život na dôchodku.

Keďže najvyššie zhodnotenie úspor a očakávané výnosy sa dosahujú najmä v dlhšom časovom horizonte, je dôležité, aby sa do systému SDS zapojili už mladí ľudia, absolventi stredných a vysokých škôl a prenechali tak starostlivosť o svoj dôchodOK na nás. Tí, ktorí už vstúpili do II. piliera, u nás nachádzajú vysoko konkurenčné zhodnotenie dôchodkových fondov.

A práve preto Vás potrebujeme. Ak ste komunikatívny, s priateľským prístupom k ľuďom, rozšírte naše rady a staňte sa sprostredkovateľom SDS. Či je to práca ťažká alebo ľahká závisí od vlastného prístupu. Je to však určite práca užitočná a veľmi zaujímavá.

Stratégiou našej spoločnosti je otvorený prístup ku klientovi založený na kvalite a transparentnosti ponúkaných služieb. Spoločnosť je pod kontrolou Národnej banky Slovenska.

Sme silný, profesionálny, odborne zdatný tím, tak príď medzi nás a budeš jeho členom!

Radi Vám povieme všetky potrebné informácie, zodpovieme otázky, prostredníctvom komunikačnej cesty, ktorú si zvolíte.

Štúdijné materiály:

ZÁKON č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení

VYHLÁŠKA MFSR z 14.februára 2018 o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

ZÁKON č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

ZÁKON č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

Informácie podá