Ako zmeniť osobné údaje

 

Zmenu osobných údajov vo Vašej zmluve o sds môžete zrealizovať viacerými spôsobmi.Spôsob zmeny záleží od citlivosti menených osobných údajov. Vyberte si typ zmeny, ktorú potrebujete zrealizovať a pozrite si v prehľadnej tabuľke, ako na to. V komunikácii s našou spoločnosťou uvádzajte Vždy Vaše * identifikačné údaje – číslo Vašej zmluvy/ rodné číslo. Písomné žiadosti (zmenový formulár na stiahnutie tu) posielajte na našu adresu: VÚB Generali, d.s.s., a.s., Mlynské nivy 1, P.O.BOX 66, 820 04 Bratislava 24.

 

Zmena oprávnenej osoby

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť – podpis overený notárom alebo obecným úradom

 

Zmena trvalej adresy

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť + priloženie kópie oboch strán OP

 

Zmena fondu alebo pomeru majetku

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť – podpis overený notárom alebo obecným úradom

 

Zmena pomeru príspevkov

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť – podpis overený notárom alebo obecným úradom

 

Zmena e-mailovej adresy

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť

 • telefonicky / e-mailom

 

Zmena telefónneho čísla

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť

 • telefonicky / e-mailom

 

Zmena korešpondenčnej adresy

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť / e-mailová žiadosť

 • telefonicky po uvedení identifikačných údajov *

Zmena titulu

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť + priloženie kópie oboch strán OP / kópia diplomu

 

Zmena priezviska

 • na pobočke VÚB, a.s.

 • na obchodných miestach Generali Poisťovne

 • písomná žiadosť – podpis overený notárom alebo obecným úradom