Služby pre sporiteľov

 

Oznámenie o chýbajúcom príspevku e-mailom

 

Ak po dobu 6 mesiacov na Váš osobný dôchodkový účet nepostúpi Sociálna poisťovňa žiadny povinný príspevok, budeme Vás o tom informovať. Podmienkou tejto služby je, aby ste nám oznámili svoj e-mailový kontakt.

 

Potvrdenie o pripísaní povinného príspevku na Váš dôchodkový účet

Pravidelné e-mailové potvrdenie o tom, že na Váš osobný dôchodkový účet bol zo strany Sociálnej poisťovne postúpený povinný príspevok z Vášho dôchodkového poistenia. Túto službu si môžete aktivovať jedným klikom, po prihlásení sa na Váš osobný dôchodkový účet.

 

Sadzobník poplatkov

VÚB Generali, d.s.s., a.s., spoplatňuje svojim sporiteľom vydanie kópie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, sumou 2,66€. Ide o úradne overenú kópiu zmluvy o sds, za ktorú si notár účtuje poplatok v sume 2,66€. Daný poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu: (IBAN) SK50 1111 0000 0011 9713 9069. Do variabilného symbolu je potrebné uviesť rodné číslo alebo číslo zmluvy klienta.