UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
 

Čo je 1.pilier a prečo je neudržateľný?

 

Je to povinný systém zabezpečujúci výplatu dôchodkov z povinných odvodov, ktoré platia z vymeriavacieho základu (príjmu) aktuálne pracujúci a zamestnávatelia. Na dôchodky cca 1 mil. starobných dôchodcov platí viac ako 1,6 milióna pracujúcich. Tento počet však aktuálne sústavne klesá a bude naďalej  ešte klesať.

 

 

Ako sa bude v budúcnosti zabezpečovať financovanie dôchodkov keď o 15 rokov pomer z 1,6 klesne na 1,2 a o 25 rokov bude pomer už len 1:1? Dôvodom uvedeného stavu je  tak pokles pôrodnosti ako aj predlžovanie veku dožitia a teda narastajúci počet dôchodcov.  

Rok Počet živonarodených detí Rok Vek 60 rokov aviac
1980 95 100 2008 943 412
1990 79 989 2018 1 246 052
2000 55 151 2028 1 451 484
2006 53 904 2033 1 540 467
2013 54 823 2040 1 718 516

Zdroj: ŠÚ SR. Zdroj: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2050, Výskumné demografické centrum SR