Čo je 2.pilier?

 

Ako prvé, by ste si mali uvedomiť, že 2.pilier Vás nestojí ani cent navyše, oproti tým, ktorí v 2.pilieri nie su. Každý dôchodkovo poistený občan platí na Slovensku povinné dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne. Reforma dôchodkového systému v roku 2005, nám všetkým ponúkla spravodlivejší princíp zásluhovosti. Vznikom 2.piliera došlo k zásadnej zmene. Namiesto čistého ponechania dôchodkových odvodov v Sociálnej poisťovni, máme možnosť priamo ovplyvniť výšku nášho budúceho dôchodku. V novom dôchodkovom systéme si môžeme šetriť na dôchodok na svojom vlastnom osobnom dôchodkovom účte. Pretože časť našich povinných odvodov, ktoré platíte do Sociálnej poisťovne si môžete presmerovať priamo na vlastný osobný dôchodkový účet a stávajú sa tak Vaším majetkom. Navyše, peniaze máte zainvestované v dôchodkovom fonde, čím by ich hodnota mala ešte narastať. V súvislosti s dôchodkovým systémom sa na Slovensku hovorí o 3.pilieroch:

 
 • 1.pilier – to je Sociálna poisťovňa. V 1.pilieri sú automaticky povinne všetci občania, ktorí sú zamestnaní, SZČO, dobrovoľne dôchodkovo poistení, osoby starajúce sa o dieťa atď. Tieto osoby povinne platia dôchodkové poistné vo výške 18% do Sociálnej poisťovne, ktorá z týchto vyzbieraných peňazí priebežne vypláca dôchodky súčasným dôchodcom. Populácia však starne, ekonomicky činných ľudí je menej a pôrodnosť klesá. To bezprostredne ohrozuje efektívne fungovanie 1.piliera, čiže Sociálnej poisťovne. 1.pilier sa nazýva aj priebežný.

 • 2.pilier – to sú Dôchodkové správcovské spoločnosti. 2.pilier bol zavedený predovšetkým z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku a z dôvodu neudržateľnosti 1.piliera. Ak ste v 2.pilieri neplatíte nič navyše, ale časť Vašich povinných odvodov, ktoré platíte do Sociálnej poisťovne sa prerozdelí. 13,75% zostáva stále v Sociálnej poisťovni a 4,25% je presmerovaných na Váš osobný dôchodkový účet. Dôchodkové správcovské spoločnosti zverené financie efektívne spravujú a zhodnocujú, podľa toho, v akom dôchodkovom fonde ste sa rozhodli sporiť. Po odchode do dôchodku tak môžete poberať dôchodok z dvoch nezávislých zdrojov – Sociálna poisťovňa + Váš osobný dôchodkový účet. 2.pilier sa nazýva aj kapitalizačný.

 • 3.pilier – to sú Doplnkové dôchodkové spoločnosti. V 3.pilieri si môžete dodatočne šetriť na dôchodok, príspevky však neposielate z povinných odvodov ale navyše z Vašej čistej mzdy a časť Vám môže platiť aj zamestnávateľ. Ďalšou alternatívou šetrenia na dôchodok môže byť životné a investičné poistenie, investovanie v podielových fondoch alebo iné formy sporenia.

 • Sporíte si sami pre seba, na vlastnom dôchodkovom účte

 • Neplatíte nič navyše, či ste alebo nie ste v 2.pilieri, lebo na Váš osobný dôchodkový účet sa presmeruje časť Vašich povinných odvodov, ktoré už teraz platíte do Sociálnej poisťovne

 • Môžete sporiť v dvoch dôchodkových fondoch, čím môžete dosiahnuť lepšie zhodnotenie Vašich dôchodkových úspor jeden fond je vždy garantovaný

 • Váš budúci dôchodok budete dostávať z dvoch nezávislých zdrojov, to znamená zo Sociálnej poisťovne (1.pilier) a z úspor nasporených na Vašom osobnom dôchodkovom účte (2.pilier)

 • Máte neustály prehľad o svojich dôchodkových úsporách a o tom, či sú za Vás platené dôchodkové odvody

 • Peniaze zo starobného dôchodkového sporenia zostanú stále Vaším majetkom a je ich možné dediť (v 1.pilieri sa netvoria úspory a preto v ňom nie je možné dedenie)

 • Vlastný majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zo zákona oddelený od majetku sporiteľov v dôchodkových fondoch (dôchodkové úspory), ktorý dôchodková správcovská spoločnosť len spravuje

 • Nízke poplatky za správu majetku v dôchodkovom fonde, čím sa starobné dôchodkové sporenie na Slovensku radí medzi najlacnejšie dôchodkové systémy na svete

 • Výborné výsledky dôchodkových fondov

 • 4 spravované dôchodkové fondy

 • Kvalitné služby a servis pre sporiteľov

 • Najširšia poradenská sieť