UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

ARCHÍV

Rastúci počet sporiteľov nás zaväzuje k lepším výsledkom

Aký bol uplynulý rok a čo nás čaká, hodnotí Mgr. Xénia Kováčová z oddelenia Správy zmlúv a komunikácie s klientmi

VÚB Generali si aj naďalej udržuje stabilnú pozíciu, dokonca s miernym nárastom počtu sporiteľov. S tým sa dnes nemôže pochváliť každá DSS-ka. V uplynulom roku si nás za správcu svojich dôchodkových úspor vybralo takmer 18 tisíc sporiteľov (vrátane sporiteľov, ktorých určila Sociálna poisťovňa). Dlhodobo dosahujeme v aktívne riadených dôchodkových fondoch najlepšiu výkonnosť  Viac

Investovanie v dôchodkových fondoch

V dnešnom prostredí extrémne nízkych úrokových sadzieb hodnotí portfólio manažér RNDr. Vladimír Mlynek, rok 2013 ako úspešný

Sme radi, že rok 2013 môžeme zhodnotiť ako veľmi úspešný a konštatovať, že úspory na dôchodkových účtoch fondov vďaka výborným výsledkom nášho riadenia portfólií vzrástli. Vo všetkých aktívne riadených dôchodkových fondoch VÚB Generali sme opäť dosiahli najlepšiu výkonnosť v porovnaní s fondmi konkurenčných dôchodkových spoločností.  Viac

Demografický vývoj na Slovensku a úloha 2.piliera

Udržateľnosť dôchodkového systému s RNDr. Pavlom Karászom, CSC.

Aký je Váš názor na prognózovaný prudký nárast pracovne neaktívnej populácie a jeho predpokladaný dramatický dopad na udržateľnosť dôchodkového systému v SR? Aké zmeny v dôchodkovom systéme očakávate?  Viac

V roku 2015 môžeme žiadať o prvé dôchodky

O tom, ako na to, nám porozprávala predsedníčka predstavenstva Ing. Beáta Haramiová

Sporiteľ môže požiadať o výplatu dôchodku z II. piliera, ak splní podmienku dovŕšenia dôchodkového veku. Pre zabezpečenie centrálnej evidencie žiadostí, ponúk dôchodkov jednotlivými životnými poisťovňami, DSS-kami a sledovanie výplat bude Sociálna poisťovňa spravovať tzv. ponukový systém – CEPS.  Viac

Hore