UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

NEWSLETTER

Všetko, čo potrebujete vedieť o výplate dôchodku z 2.piliera

O možnostiach ako požiadať o dôchodok z 2.piliera informuje Mgr. Xénia Kováčová z oddelenia Správy zmlúv a komunikácie s klientmi

Výplatu dôchodku z 2.piliera môžu sporitelia žiadať po dovŕšení dôchodkového veku. Žiadosť o dôchodok je potrebné podať v Sociálnej poisťovni alebo v DSS. Dôchodkový vek zistí sporiteľ osobne v pobočke Sociálnej poisťovne alebo rýchlo a jednoducho na Výpočet dôchodkového veku  Viac

Rušíme poplatok za dobrovoľné príspevky

O dobrovoľných príspevkoch, ich význame a výhodách informuje Mgr. Edita Marková z oddelenia Obchodu, správy dôchodkových účtov a služieb

Už viac ako rok platí, že sporiteľ má možnosť priamo ovplyvňovať výšku svojho dôchodkového účtu zasielaním dobrovoľných príspevkov a tým aj možnosť zvyšovať konečnú sumu, z ktorej bude vyrátaný jeho dôchodok. Navyše dobrovoľné príspevky sú daňovo zvýhodnené a až do výšky 2% zo základu dane sú nezdaniteľnou časťou základu dane sporiteľa. Ako jeden z lídrov na trhu starobného dôchodkového sporenia chceme podporiť túto dobrú myšlienku a preto sme pre našich sporiteľov od 1.9.2014 zrušili poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu pre dobrovoľné príspevky.  Viac

VÚB Generali oslavuje 10 rokov založenia spoločnosti

Dôchodková správcovská spoločnosť VÚB Generali, vznikla v roku 2004, spojením VÚB a.s. a poisťovne Generali. Začiatky zakladania spoločnosti boli zároveň spojené so zavádzaním dôchodkovej reformy na Slovensku. Počas 10 ročného obdobia bol systém niekoľkokrát otvorený pre vstup aj výstup, bol zavedený povinný vstup do 2.piliera, neskôr bol povinný vstup zrušený, potom opäť povinný a zasa zrušený a zároveň sa menili pravidlá pre investovanie. Celkovo bol doposiaľ zákon o 2.pilieri menený 26 krát. Všetky zmeny bolo potrebné zaviesť do praxe a informovať o nich sporiteľov. Nie všetky zmeny boli pre 2.pilier prospešné prípadne proklientsky orientované. Situácia sa už stabilizovala, aj ľudia sa s 2.pilierom zžili a stal sa pevnou súčasťou dôchodkového systému na Slovensku.  Viac

Hore