Výročné správy a správy o hospodárení

 
 
 

Účtovná závierka k 30.06.

Účtovná závierka a výrok audítora sú súčasťou Výročnej správy k 31.12.

 

Ročné správy o hospodárení s vlastným majetkom

 

Polročné správy o hospodárení s vlastným majetkom