Kontaktné informácie

 

Radi vám zodpovieme na všetky vaše otázky v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 16.00 h na infolinke 0850 111 110.

Prípadne nás navštívte na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo obchodnom mieste Generali Poisťovne.

Naša korešpondenčná adresa:

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Mlynské nivy 1

P.O.BOX 66

820 04 Bratislava 24

fax: +421 2 5933 8800

Kontakt pre médiá peter.zavodsky@vubgenerali.sk

Pobočky VÚB banky

Obchodné miesta Generali Poisťovne