UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
 •Sporenie
      •PREČO 2.PILIER?
      •NAJDÔLEŽITEJŠIE VÝHODY 2.PILIERA
      •SLOVNÍK DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
      •SLOVNÍK INVESTORA
      •Newsletter
           •Archív
 •SPORITEĽ
      •ZMENA ÚDAJOV V ZMLUVE
      •SLUŽBY SPORITEĽOM
      •PREČO NEVYSTÚPIŤ Z 2.PILIERA
           •Čo je 1.pilier a prečo je neudržateľný?
           •Prečo vznikol 2. pilier ?
           •Pre koho je 2.pilier výhodný a pre koho nevýhodny?
           •Oplatí sa sporiť na dôchodok?
           •Základné rozdiely medzi 1. a 2. pilierom
      •VÝPLATA DÔCHODKU Z 2.PILIERA
      •VÝPLATA ÚSPOR PO ZOMRETOM
      •NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE
      •SÚBORY NA STIAHNUTIE
      •Kalkulačky
 •DÔCHODKOVÉ FONDY
      •VÝBER DÔCHODKOVÉHO FONDU
      •KLASIK
      •INDEX
      •PROFIT
      •MIX
      •VÝKONNOSŤ DÔCHODKOVÝCH FONDOV
      •MESAČNÉ SPRÁVY DÔCHODKOVÝCH FONDOV
      •SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ MAJETKU DÔCHODKOVÝCH FONDOV
 •DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY
      •Získam pre seba viac
 •INFORMÁCIE O NÁS
      •Kontaktné informácie
      •PROFIL
      •STANOVY VÚB GENERALI D.S.S., A.S
      •VÝROČNÉ SPRÁVY A SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI
      •VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
      •USMERNENIE O SPÔSOBE KOMUNIKÁCIE
      •INFORMÁCIE O HLASOVANÍ NA VALNÝCH ZHROMAŽDENIACH
 •SPROSTREDKOVATEĽ
      •Spolupráca s VÚB GENERALI, D.S.S, A.S.