KLASIK, dlhopisový garantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,046034 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 983 164 431,82 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
MIX, zmiešaný negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,048992 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 40 568 336,71 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
PROFIT, akciový negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,049726 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 78 449 614,90 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
INDEX, indexový negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,055121 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 139 887 246,29 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
Platné ku dňu 24.07.2017