KLASIK, dlhopisový garantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,045827 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 967 347 093,64 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
MIX, zmiešaný negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,049324 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 39 924 748,29 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
PROFIT, akciový negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,050175 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 77 427 177,36 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
INDEX, indexový negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,056568 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 129 836 091,53 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
Platné ku dňu 27.04.2017