KLASIK, dlhopisový garantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,045389 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 948 198 709,95 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
MIX, zmiešaný negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,047920 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 37 886 393,61 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
PROFIT, akciový negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,048333 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 72 317 522,07 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
INDEX, indexový negarantovaný fond
Hodnota (kurz) dôchodkovej jednotky 0,054587 EUR
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 109 842 717,52 EUR
Ročný poplatok za správu portfólia 0,3000 %
 
Platné ku dňu 18.01.2017