UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Súhlasím s tým, aby moje vyššie uvedené osobné údaje použili spoločnosti VÚB Generali d.s.s., a.s., VÚB, a.s. a Generali poisťovňa, a.s. za účelom spätného kontaktovania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Jeden z údajov E-mail a Telefónne číslo je potrebné vyplniť, aby sme Vám mohli odpovedať.