UZATVORENIE ZMLUVY ONLINE DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

Kontaktné informácie

Radi vám zodpovieme na všetky vaše otázky na infolinke

0850 111 110

v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 16.00 h

prípadne nás navštívte v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo obchodnom mieste Generali Poisťovne.

Korešpondenčná adresa:

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 1
P.O.BOX 66
820 04 Bratislava 24

tel: +421 2 5933 8811
fax: +421 2 5933 8800