KALKULAČKA VÝPOČTU SUMY NA ODÚ

Stav Vášho osobného dôchodkového účtu. Nájdete vo výpise alebo po prihlásení sa na Váš osobný dôchodkový účet.

V prípade, že ste živnostík je potrebné zadať mesačný vymeriavací základ, z ktorého sú počítané odvody do Sociálnej poisťovne.

Dobrovoľný príspevok je príspevok, ktorý platí sporiteľ navyše popri povinných odvodoch odvedených do SP. Dobrovoľný príspevok platí sporiteľ buď samostatne úhradou cez účet alebo môže o túto úhradu požiadať zamestnávateľa. Ak platíte príspevok jednorazovo, prerátajte sumu na 12 mesiacov.

Valorizácia vyjadruje predpokladaný medziročný nárast Vašej mzdy. Hodnotu môžete upravovať podľa Vašich vlastných očakávaní.

Ročné zhodnotenie vyjadruje očakávané (budúce) priemerné ročné zhodnotenie fondu. Hodnota pre dlhopisový fond za uplynulé roky je 2,87%. Ak si sporíte vo fonde s rizikovejším investičným profilom, prípadne ak uvažujete o inom zhodnotení fondu, hodnotu ročného zhodnotenia si môžete upraviť podľa vlastného očakávania.

Aktuálne ročné zhodnotenie jednotlivých fondov nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.vubgenerali.sk/dochodkove-fondy/vykonnost-dochodkovych-fondov