KALKULAČKA VÝPOČTU DAŇOVEJ ÚSPORY Z DOBROVOĽNÝCH PRÍSPEVKOV

Minimálna mesačná hrubá mzda 600 €.
Maximálna mesačná hrubá mzda 3200 €.

Upozornenie:

Výpočet ročnej daňovej úspory je len orientačný (rozdiely môžu vzniknúť najmä zaokrúhľovaním).

Platí len pre zamestnanca, ktorý je poistený nemocensky, dôchodkovo aj v nezamestnanosti a platí zdravotné poistenie vo výške 4% z vymeriavacieho základu. Kalkulačka neplatí pre SZČO.

Doporučený mesačný dobrovoľný príspevok je zvolený s ohľadom na maximálnu povolenú daňovú úsporu a je zaokrúhlený na celé eurá nadol.

Minimálna a maximálna mzda na účely kalkulačky boli zvolené s prihliadnutím na možné výnimky v sadzbe odvodov a dane, čo ovplyvňuje výšku daňovej úspory.