3 jednoduché kroky k uzatvoreniu zmluvy do 2. piliera
1 krok 2 krok 3 krok
Vyplniť formulár Zmluvu vytlačiť Podpísať zmluvu a poslať do DSS

FORMULÁR STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA
Typ zmluvy
Prvá registrácia Prestup sporiteľa z inej DSS
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
×
Údaje o sporiteľovi
Adresa trvalého/dlhodobého (nie prechodného) pobytu
Korešpondenčná adresa (ak nie je zhodná s adresou trvalého/dlhodobého pobytu)
Kontakty
Údaje o zvolenom fonde VÚB Generali d.s.s., a.s.
 
Dobrovoľné príspevky
Sporiteľ bude nebude platiť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona.
Chcem, aby v prípade úmrtia, boli finančné prostriedky vyplatené nasledovným osobám
1. poberateľ majetku (oprávnená osoba v prípade smrti sporiteľa)
2. poberateľ majetku (oprávnená osoba v prípade smrti sporiteľa)
3. poberateľ majetku (oprávnená osoba v prípade smrti sporiteľa)
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
×