DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI
Informácie, ktoré Vám poskytujeme o starobnom dôchodkovom sporení – 2.pilier, sú pre Vás Dostatočné Viac dostatočné ako nedostatočné Viac nedostatočné ako dostatočné Nedostatočné
S frekvenciou informácií týkajúcich sa starobného dôchodkového sporenia ste Spokojný Viac spokojný ako nespokojný Viac nespokojný ako spokojný Nespokojný
S prístupom pracovníkov Infolinky spoločnosti VÚB Generali, d.s.s., a.s. (odbornosť, ústretovosť, ochota ) ste Spokojný Viac spokojný ako nespokojný Viac nespokojný ako spokojný Nespokojný
Ako ste spokojný s obsahom informácii na www.vubgenerali.sk Spokojný Viac spokojný ako nespokojný Viac nespokojný ako spokojný Nespokojný
Viete, aké zmeny môžete vykonávať prostredníctvom www.vubgenerali.sk Áno Nie
Ste spokojný s rozsahom služieb, ktoré môžete vykonávať prostredníctvom www.vubgenerali.sk Áno Nie
Ako často navštevujete stránku www.vubgenerali.sk Pravidelne Keď vyhľadávam informácie o 2.pilieri Za účelom vykonávania zmien mojich údajov
Odporučili by ste našu spoločnosť aj svojím známym Áno Nie
Priestor pre Vaše postrehy a námety