Naše dôchodkové fondy

 

zelený inovatívny negarantovaný FOND

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

64 606 447,69 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,054040 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Nie

Výnos vs. riziko **

vyvážená miera rizika: potenciál rastu zabezpečený akciovou a komoditnou zložkou, stabilizačný efekt zabezpečený dlhopismi a peňažnými investíciami

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

**dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 01.06.2023

 
od začiatku roka
4,64%
za 1 mesiac
1,51%
za jeden rok
0,73%
za päť rokov
8,93%
od založenia fondu
62,80%
 
 
 

O fonde

 

Fond je zameraný na najnovšie inovácie v investovaní a uprednostňuje investície zlepšujúce planétu a spoločnosť. Ide o aktívne spravovaný zmiešaný fond. Vo fonde investujeme do akcií, dlhopisov, drahých kovov, realitných investícií, ale napr. aj do blockchain technológie, umelej inteligencie, alebo zdieľanej ekonomiky. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa v tomto fonde pohybuje v rozmedzí 40-70%.

Dlhodobý výnos a riziko tohto fondu sú vyššie ako v dlhopisovom garantovanom fonde, no stále nižšie ako v akciovom a indexovom fonde. Zelený, inovatívny negarantovaný fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať vyššie riziko v akciovom a indexovom fonde a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania v dlhopisovom fonde.

Pri aktívnej správe sú využívané systematické investičné stratégie, čím sa minimalizuje riziko ľudského pochybenia. Vo Fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.04.2023

 
 
Termínované vklady a hotovosť
12,80%
Finančné a korporátne dlhopisy
9,70%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
21,90%
Dlhopisové podielové fondy
4,70%
Realitné investície
1,90%
Komoditné investície
4,90%
Iné aktíva
0,40%
Akciové investície
43,80%