Naše dôchodkové fondy

 

akciový negarantovaný FOND

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

165 819 019,74 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,064007 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Nie

Výnos vs. riziko **

vysoký potenciál zhodnotenia, ale pri zvýšenom investičnom riziku

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

**dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 01.06.2023

 
od začiatku roka
6,86%
za 1 mesiac
2,45%
za jeden rok
2,73%
za päť rokov
24,60%
od založenia fondu
92,82%
 
 
 

O fonde

 

Je vhodný predovšetkým pre mladších Sporiteľov a Sporiteľov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investovaním do akcií. Je druhým najdynamickejším Fondom VÚB Generali DSS. Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto Fonde sú druhé najvyššie, hneď po indexovom negarantovanom Fonde. Pre konzervatívnejších sporiteľov je možné ho kombinovať s dlhopisovým garantovaným Fondom.

Ide o aktívne spravovaný zmiešaný fond, ktorý investuje do akcií, dlhopisov, ale aj do drahých kovov a realitných investícií. Hoci ide o zmiešaný fond, hlavným nositeľom rizika aj výnosu vo Fonde sú akcie, preto nesie názov akciový fond. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje v rozmedzí 80% - 100%.

Pri aktívnej správe sú využívané systematické investičné stratégie, čím sa minimalizuje riziko ľudského pochybenia. Vo Fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií, čím sa rozsahom radí k Fondom svetovej úrovne.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.04.2023

 
 
Termínované vklady a hotovosť
9,50%
Finančné a korporátne dlhopisy
0,30%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
7,70%
Dlhopisové fondy
0,50%
Iné aktíva
0,30%
Realitné investície
1,30%
Komoditné investície
3,60%
Akciové investície
76,80%