Naše dôchodkové fondy

 

akciový negarantovaný FOND

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

155 333 674,42 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,066470 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Nie

Výnos vs. riziko **

vysoký potenciál zhodnotenia, ale pri zvýšenom investičnom riziku

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

**dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 30.11.2021

 
od začiatku roka
13,93%
za 1 mesiac
-0,41%
za jeden rok
15,94%
za päť rokov
41,06%
od založenia fondu
100,24%
 
 
 

O fonde

 

Je vhodný predovšetkým pre mladších Sporiteľov a Sporiteľov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investovaním do akcií. Je druhým najdynamickejším Fondom VÚB Generali DSS. Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto Fonde sú druhé najvyššie, hneď po indexovom negarantovanom Fonde. Pre konzervatívnejších sporiteľov je možné ho kombinovať s dlhopisovým garantovaným Fondom.

Ide o aktívne spravovaný zmiešaný fond, ktorý investuje do akcií, dlhopisov, ale aj do drahých kovov a realitných investícií. Hoci ide o zmiešaný fond, hlavným nositeľom rizika aj výnosu vo Fonde sú akcie, preto nesie názov akciový fond. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje v rozmedzí 50% - 70%.

Pri aktívnej správe sú využívané systematické investičné stratégie, čím sa minimalizuje riziko ľudského pochybenia. Vo Fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií, čím sa rozsahom radí k Fondom svetovej úrovne.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 30.09.2021

 
 
Termínované vklady a hotovosť
1,70%
Finančné a korporátne dlhopisy
4,80%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
12,80%
Dlhopisové fondy
1,30%
Iné aktíva
-0,10%
Komoditné investície
3,40%
Akciové investície
72,90%