Naše dôchodkové fondy

 

zmiešaný negarantovaný d.f.

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

48 683 062,03 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,046576 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Nie

Výnos vs. riziko **

vyvážená miera rizika: potenciál rastu zabezpečený akciovou a komoditnou zložkou, stabilizačný efekt zabezpečený dlhopismi a peňažnými investíciami

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 31.03.2020

 
od začiatku roka
-13,44%
za 1 mesiac
-9,21%
za jeden rok
-8,09%
za päť rokov
-2,63%
od založenia fondu
40,31%
 
 
 

O fonde

 

Z hľadiska zloženia majetku je zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond najvhodnejší pre tých sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať pomerne vyššie riziko v akciovom negarantovanom fonde, a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania, ako to je v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Je riadený aktívne a z hľadiska svojej stratégie sa od akciového fondu Profit odlišuje najmä tým, že obsahuje aj alternatívne investície v podobe investícií do drahých kovov a realitných investícií. Podiel akciovej zložky vo fonde Mix je obyčajne nižší ako v akciovom fonde Profit. Investíciu do fondu MIX je možné kombinovať s investovaním do dlhopisového garantovaného fondu Klasik, aby sa tak dosiahla potrebná diverzifikácia celkových dôchodkových úspor.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.02.2020

 
 
Termínované vklady a hotovosť
2,00%
Finančné a korporátne dlhopisy
20,00%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
20,80%
Dlhopisové podielové fondy
5,70%
Realitné investície
3,40%
Komoditné investície
3,90%
Iné aktíva
-0,10%
Akciové investície
44,30%
Realitné investície
3,40%