Naše dôchodkové fondy

 

zmiešaný negarantovaný FOND

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

67 909 230,02 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,058477 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Nie

Výnos vs. riziko **

vyvážená miera rizika: potenciál rastu zabezpečený akciovou a komoditnou zložkou, stabilizačný efekt zabezpečený dlhopismi a peňažnými investíciami

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

**dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 30.11.2021

 
od začiatku roka
7,45%
za 1 mesiac
-0,69%
za jeden rok
9,57%
za päť rokov
24,49%
od založenia fondu
76,16%
 
 
 

O fonde

 

Z hľadiska zloženia majetku je zmiešaný negarantovaný Fond najvhodnejší pre tých Sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať vyššie riziko v akciovom a indexovom negarantovanom Fonde, a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania v dlhopisovom garantovanom Fonde.

Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto Fonde sú vyššie ako v dlhopisovom garantovanom Fonde, no stále nižšie ako v akciovom a indexovom negarantovanom Fonde. Ide o aktívne spravovaný zmiešaný negarantovaný Fond, ktorý investuje do akcií, dlhopisov, a ako jediný zmiešaný negarantovaný Fond na trhu aj do drahých kovov a realitných investícií. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje v rozmedzí 30% - 50%.

Pri aktívnej správe sú využívané systematické investičné stratégie, čím sa minimalizuje riziko ľudského pochybenia. Vo Fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 30.09.2021

 
 
Termínované vklady a hotovosť
3,10%
Finančné a korporátne dlhopisy
12,40%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
19,60%
Dlhopisové podielové fondy
4,30%
Realitné investície
3,10%
Komoditné investície
3,70%
Iné aktíva
-0,20%
Akciové investície
53,80%
Realitné investície
3,20%