Naše dôchodkové fondy

 

dlhopisový garantovaný d.f.

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

1 115 633 416,20 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,045334 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Áno *

Výnos vs. riziko **

nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 31.03.2020

 
od začiatku roka
-3,72%
za 1 mesiac
-3,72%
za jeden rok
-1,92%
za päť rokov
2,64%
od založenia fondu
36,57%
 
 
 

O fonde

 

Je vhodný najmä pre opatrných a konzervatívnych sporiteľov, ktorí očakávajú rovnomerný a postupný nárast hodnoty svojho majetku. Ak sporiteľ nie je ochotný znášať riziko poklesu hodnoty majetku, je tento fond vhodný aj z toho dôvodu, že dôchodková správcovská spoločnosť je zo zákona povinná garantovať hodnotu majetku a v prípade určitého poklesu musí spoločnosť doplniť majetok a vykompenzovať tak stratu sporiteľom z vlastných zdrojov. Investície sporiteľa tak sú v tomto fonde investované spoľahlivo a bezpečne, čomu však zodpovedá výnos.

Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5% čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Miera rizika je nízka, majetok fondu je garantovaný podľa zákona.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.02.2020

 
 
Termínované vklady a hotovosť
25,10%
Finančné dlhopisy
21,80%
Korporátne dlhopisy
24,80%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
20,70%
Dlhopisové fondy
8,40%
Iné aktíva
-0,80%