Naše dôchodkové fondy

 

dlhopisový garantovaný FOND

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

1 225 951 972,11 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,044277 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

22.03.2005

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Áno *

Výnos vs. riziko **

nízka miera rizika, zodpovedajúci výnos

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Aktívne

*V rámci výplaty dôchodku bude každému sporiteľovi individuálne vyplatená minimálne suma všetkých jeho príspevkov, ktoré si za život zaslal do dlhopisového garantovaného fondu.

**dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 01.06.2023

 
od začiatku roka
1,90%
za 1 mesiac
0,19%
za jeden rok
1,23%
za päť rokov
-3,65%
od založenia fondu
33,38%
 
 
 

O fonde

 

KLASIK, dlhopisový garantovaný Fond, je najkonzervatívnejší z dôchodkových fondov VÚB Generali DSS. Dlhodobé očakávané riziko v tomto Fonde je najnižšie, no rovnako je najnižší aj dlhodobý očakávaný výnos. Je možné ho kombinovať so sporením v negarantovaných Fondoch a zvýšiť tak očakávaný výnos. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný Fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície.

Aktívna správa sa zameriava najmä na vyhľadávanie dlhopisov a investícií s vyšším očakávaným výnosom oproti porovnateľným pasívnym fondom. Vo Fonde sa dlhodobo nachádza priamo vyše 150 rôznych dlhopisov z približne 40 rôznych krajín sveta a viac ako 30 odvetví ekonomiky, čím sa radí k najlepšie diverzifikovaným fondom na Slovensku. Prostredníctvom iných investícií sa vo Fonde nepriamo nachádza ďalších 3000 rôznych dlhopisov, čím sa rozsahom radí k fondom svetovej úrovne.

Majetok v dlhopisovom garantovanom Fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Majetok v dlhopisovom garantovanom Fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 5% čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom Fonde.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.04.2023

 
 
Termínované vklady a hotovosť
14,60%
Finančné dlhopisy
17,60%
Korporátne dlhopisy
21,60%
Štátne a štátom zaručené dlhopisy
43,10%
Dlhopisové fondy
3,10%
Iné aktíva
0,00%