Naše dôchodkové fondy

 

indexový negarantovaný FOND

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

983 240 400,08 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,088829 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

02.04.2012

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Nie

Výnos vs. riziko **

potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Pasívne

**dlhodobá očakávaná miera rizika meraná volatilitou, maximálnymi priebežnými poklesmi a ukazovateľom výnosov a rizík a dlhodobý očakávaný výnos. Hodnota investícií vo všetkých fondoch môže rásť, stagnovať alebo aj klesať.

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 01.06.2023

 
od začiatku roka
6,78%
za 1 mesiac
3,92%
za jeden rok
2,87%
za päť rokov
48,14%
od založenia fondu
167,60%
 
 
 

O fonde

 

Je vhodný predovšetkým pre mladých Sporiteľov a Sporiteľov hľadajúcich najvyšší očakávaný výnos pri najvyššom riziku, ktorí chápu riziká spojené s investíciami do akcií, a sú pripravení aj na prípadné straty. Je najdynamickejším Fondom VÚB Generali DSS. Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto Fonde sú najvyššie. Konzervatívnejší Sporitelia môžu Fond kombinovať s dlhopisovým garantovaným Fondom.

Ide o pasívne spravovaný akciový Fond, ktorého úlohou je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj referenčného akciového indexu MSCI World v mene Eur. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje v rozmedzí 99% - 100%.

Vo Fonde sa prostredníctvom jeho investícií dlhodobo nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov, čím sa rozsahom radí k Fondom svetovej úrovne.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.04.2023

 
 
Termínované vklady a hotovosť
0,20%
Akciové investície
99,80%