Naše dôchodkové fondy

 

indexový negarantovaný d.f.

Základné údaje o fonde

 

Čistá hodnota majetku vo fonde

305 964 527,04 EUR

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

0,056968 EUR

Dátum vytvorenia dôchodkového fondu

02.04.2012

Depozitár dôchodkového fond

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Garancie

Nie

Výnos vs. riziko **

potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku

Ukazovateľ rizík a výnosov

typicky nižšie výnosy
nižšie riziko
typicky vyššie výnosy
vyššie riziko
1 2 3 4 5 6 7

Riadenie fondu

Pasívne

 
 

Vývoj hodnoty DJ

 
 
 

Výkonnosť fondu k 31.03.2020

 
od začiatku roka
-19,26%
za 1 mesiac
-10,89%
za jeden rok
-9,03%
za päť rokov
10,03%
od založenia fondu
71,62%
 
 
 

O fonde

 

Základnou úlohou indexového negarantovaný fondu je čo možno najvernejšie kopírovať vývoj zvolenej referenčnej hodnoty, ktorú tvorí globálny akciový index MSCI World Index.

Tento fond je riadený pasívne tak, aby bol permanentne zainvestovaný v akciách a v plnej miere odzrkadľoval pohyby vybraného akciového indexu. Indexový negarantovaný fond má potenciál dosiahnuť vysoké výnosy, ale rovnako má aj významné riziko možných výkyvov hodnoty majetku. Preto takúto formu sporenia odporúčame najmä tým sporiteľom, ktorí majú skúsenosti v oblasti investovania, chápu riziká spojené s investíciami do akcií a sú pripravení aj na prípadné straty. Ideálne je tento fond kombinovať s garantovaným fondom Klasik, podľa individuálnych preferencií sporiteľa.

 
 

Štruktúra rozloženia portfólia vo fonde k 28.02.2020

 
 
Termínované vklady a hotovosť
0,20%
Akciové investície
99,80%